Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Med en ändring av detaljplanen blir det möjligt att fortsätta utvecklingen av staden runt Örnsköldsviks hamnområde. Kommunstyrelsen klubbade idag en ansökan om planbesked för fastigheten där gamla järnvägsstationen ligger. På dagordningen fanns också beslut om besparingsåtgärder för befarade underskott.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 mars 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplanen blir digital
Arbetet med den kommunomfattande digitala översiktsplanen startar nu i och med att kommunstyrelsen nu har godkänt projektplaneringen. Målet är att den ska antas av fullmäktige 2024.

Vill utveckla stationstomten
För att göra det möjligt att utveckla fastigheten Örnsköldsvik 9:12 där det gamla stationshuset står ansöker vill nu kommunen ändra detaljplanen eftersom den idag endast tillåter järnvägsverksamhet. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ansöka om planbesked.

Medfinansierar Bygdsam 2020-2023
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medverka i finansieringen av samverkansformen Bygdsam som genom ekonomiska föreningar arbetar för landsbygdsutveckling i kommunen. Kommunen går in med 760 000 kronor per år under perioden 2020-2023.

Medfinansierar BioFuel Region
Örnsköldsviks kommun medfinansierar BioFuel Region med 237 000 kronor per år 2020-2021. Kommunen är en av 28 medlemmar fördelade på 8 kommuner och 20 företag i de fyra nordligaste länen. BioFuel Region arbetar för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Vidtar åtgärder mot befarade underskott
Kommunstyrelsen beslutade idag om ett antal åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott 2020. Till dessa åtgärder hör fortsatt återhållsamhet för att stärka kommunens resultat, tydligare styrning i samband med begäran av extra skattemedel, prioritering av samverkan mellan nämnder och mellan nämnder och bolag, ett antal specifikt riktade åtgärder till nämnderna som förväntas ska ge positiv effekt samt konsekvensbeskrivning av minskade och ökade skattemedel med 4,5 % för 2021. Konsekvensbeskrivningen ska lämnas till ekonomiberedningen senast den 30 april i år.

Övriga ärenden:
Avtal och stadgar för Kvarkenrådet EGTS
Yttrande för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Yttrande, ändring av del av detaljplan Hantverkaren 12
Yttrande, ändring av del av detaljplan för Arenan
Kommunal representant i Centrumlyftets styrelse
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning efter Susanne Nordin
Resultatöverföringar 2020
Ekonomiskt läge 2020-2023, februari 2020
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott (KS)
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstemän (KS)

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik4.2.2020 17:22:59 CETPressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats. Vill utreda hamnutbyggnad Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska ge kommunorganisationen i uppdrag att genomföra de utredningar som krävs för att fatta ett beslut om att bygga ut hamnen i Hörneborg i Örnsköldsviksfjärden till en allmän hamn. Utredningar ska också genomföras för att kunna fatta beslut om den strategiska utvecklingen av godsterminalen i Arnäsvall och om vägnätets bärighet för bärighetsklass 4. Bakgrunden är den rapport om infrastruktur för framtida godstransporter som tagits fram och som visar på brister i infrastrukturen och förslag på prioriteringar för att klara industrins prognoser om ökade godsmängder. Föreslår avslag på cykelledsförslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avslå den motion som Bo Ekeborg (SD) har lämnat in om en förändrad dragning av cykelleden från Järveds båthamn till Hamnparken och Arena

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum