Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Med en ändring av detaljplanen blir det möjligt att fortsätta utvecklingen av staden runt Örnsköldsviks hamnområde. Kommunstyrelsen klubbade idag en ansökan om planbesked för fastigheten där gamla järnvägsstationen ligger. På dagordningen fanns också beslut om besparingsåtgärder för befarade underskott.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 mars 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplanen blir digital
Arbetet med den kommunomfattande digitala översiktsplanen startar nu i och med att kommunstyrelsen nu har godkänt projektplaneringen. Målet är att den ska antas av fullmäktige 2024.

Vill utveckla stationstomten
För att göra det möjligt att utveckla fastigheten Örnsköldsvik 9:12 där det gamla stationshuset står ansöker vill nu kommunen ändra detaljplanen eftersom den idag endast tillåter järnvägsverksamhet. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ansöka om planbesked.

Medfinansierar Bygdsam 2020-2023
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medverka i finansieringen av samverkansformen Bygdsam som genom ekonomiska föreningar arbetar för landsbygdsutveckling i kommunen. Kommunen går in med 760 000 kronor per år under perioden 2020-2023.

Medfinansierar BioFuel Region
Örnsköldsviks kommun medfinansierar BioFuel Region med 237 000 kronor per år 2020-2021. Kommunen är en av 28 medlemmar fördelade på 8 kommuner och 20 företag i de fyra nordligaste länen. BioFuel Region arbetar för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Vidtar åtgärder mot befarade underskott
Kommunstyrelsen beslutade idag om ett antal åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott 2020. Till dessa åtgärder hör fortsatt återhållsamhet för att stärka kommunens resultat, tydligare styrning i samband med begäran av extra skattemedel, prioritering av samverkan mellan nämnder och mellan nämnder och bolag, ett antal specifikt riktade åtgärder till nämnderna som förväntas ska ge positiv effekt samt konsekvensbeskrivning av minskade och ökade skattemedel med 4,5 % för 2021. Konsekvensbeskrivningen ska lämnas till ekonomiberedningen senast den 30 april i år.

Övriga ärenden:
Avtal och stadgar för Kvarkenrådet EGTS
Yttrande för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Yttrande, ändring av del av detaljplan Hantverkaren 12
Yttrande, ändring av del av detaljplan för Arenan
Kommunal representant i Centrumlyftets styrelse
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning efter Susanne Nordin
Resultatöverföringar 2020
Ekonomiskt läge 2020-2023, februari 2020
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott (KS)
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstemän (KS)

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum