Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Vid första sammanträdet efter sommaruppehållet fattade kommunstyrelsen bland annat beslut om att förlänga ett avtal med en byggherre som planerar nya hyreslägenheter i Örnsköldsvik.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 11 augusti 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Kommunen förlänger markanvisningsavtal
Örnsköldsviks kommun förlänger markanvisningsavtalet med Nischer Properties om bostäder på fastigheten Hörnett 3:11 vid Kusthöjden. Byggherren planerar att bygga hyreslägenheter i tre flerbostadshus i tre etapper där varje etapp omfattar cirka 5 900 kvadratmeter bruttoarea. Markanvisningsavtalet innebär en köpeskilling per etapp om cirka 8 260 0 00 kronor.

Vill behålla avgiften för avlidna i särskilt boende
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att ta bort avgiften för avlidna i särskilt boende. Kostnader för att ta hand om en avliden är kostnader som alla dödsbon får betala och därför är det också rimligt att kostnaden också tas ut när personen har avlidit på ett särskilt boende.

Föreslår avslag på fontänförslag
Kommunfullmäktige bör avslå medborgarförslaget om fontäner utanför alla äldreboenden, menar kommunstyrelsen. En hållbar grundnivå för utemiljöerna när det gäller skötsel, tillgänglighet och säkerhet på alla boenden bör främst prioriteras.

Bostadsgaranti för gymnasiestudenter och uppåt
Studenter från gymnasiet och uppåt för alla typer av högre utbildning ska omfattas av kommunens bostadsgaranti, beslutade kommunstyrelsen idag. Bostadsgarantin upprätthålls genom att kommunen och övriga fastighetsägare tillhandahåller ett varierat utbud av bostäder.

Ändring i tentamensavgift
Avgiften för tentamensservice blir även fortsättningsvis 200 kronor per tillfälle för folkbokförda i kommunen och höjs till 500 kronor per tillfälle för ej folkbokförda i kommunen. Det beslutade kommunen idag.


Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, juni 2020
Delegation från KS till KSAU att ta beslut i yttrande över vägplan E4/väg 352 (skede:granskning)
Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, revisionsberättelse för år 2019
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2019
Överföring av verksamhetsområdet integrationsenheten till bildningsnämnden – revidering av reglemente
Sammanträdesplan 2021
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner.

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum