Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen beslutade idag bland annat om turordningen för utbyggnad av allmänna vattentjänster i kommunen.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 november 2020.  Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Miva föreslår taxehöjning                

VA-taxan och taxan för hushållsavfall behöver höjas från och med 2021 för att klara de utmaningar som Miva står inför med bland annat en kommande utbyggnad av områden för allmän VA-försörjning och utökad service och miljöstyrning. För va-taxan höjs anläggningsavgiften med 27 procent och brukningsavgiften med 8 procent. Avgiften för hushållsavfall föreslås höjas med 6 procent.

Föreslår turordning för utbyggnad

Kommunstyrelsen föreslår att utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska påbörjas i Nyänget/Paddal preliminärt 2022, i Fjärdänget/Idbyn 2025 och i Gullvik 2028.

Föreningar får inte lämna förslag

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att tillåta föreningar att lämna medborgarförslag. En förening kan inte vara folkbokförd i kommunen och därför är det därför får den inte enligt lag lämna medborgarförslag.

Avsägelse via ny blankett

En blankett som ska användas av förtroendevalda som vill avsäga sig sina uppdrag ska finnas på kommunens hemsida, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Linnea Berggren (M) och Annica Jonsson (M)

Höjer avgiften för ersättningskort

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att höja avgiften för att ersätta ett förlorat ungdomskort för buss till 300 kronor. Tidigare har avgiften varit 100 kronor vilket inte ger tillräckligt incitament för att kortet ska ses som den värdehandling det är.

Övriga ärenden:
Yttrande, granskning av förebyggande arbetet och samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Yttrande, översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Yttrande, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Yttrande, granskning av kommunens hantering av statsbidrag

Yttrande, Regional digital agenda (REDA) för Västernorrland

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner


Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum