Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Uppskattande julgåva, nytt kultur- och boendekoncept, vård- och omsorgsboenden och ny simhall var ärenden på ett innehållsrikt och långt kommunstyrelsesammanträde igår.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 1 december 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats.

Julgåva till medarbetare stöd till lokalt näringsliv

Örnsköldsviks kommuns omkring 5 400 medarbetare får 500 kronor i julgåva genom presentkortet Örnkortet som uppskattning för arbetet under pandemin. Dessutom öppnar kommunstyrelsen för ytterligare gåvobelopp till särskilda grupper inom välfärdsförvaltningen och uppmanar de kommunala bolagen att deras medarbetare ska omfattas av julgåvan. Presentkortet blir också ett stöd till det lokala näringslivet med 2 700 000 kronor.

Nya vård- och omsorgsboenden i Bodum och Björna

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska investera i ett nytt vård- och omsorgsboende i Bodum med 90 lägenheter och ett med 16 lägenheter i Björna. Investeringarna beräknas till 196 miljoner respektive 60 miljoner kronor.

Paradiset får ny simhall

En ny simhall ska byggas och ersätta den gamla i bad-, spa- och träningsanläggningen Paradiset i centrala Örnsköldsvik, föreslår kommunstyrelsen. Den ska uppfylla behov som simundervisning, vattensäkerhet, friskvård, infrastruktur för föreningsliv samt besöksnärings- och stadsutveckling. Investeringen beräknas till 99 miljoner kronor.

Tecknar reservationsavtal med Biltema

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det reservationsavtal som har upprättats mellan Örnsköldsviks kommun och Biltema för fastigheten Brösta 14:1 strax norr om staden. Med reservationsavtalet får bolaget möjligheten att utreda lämplighet och möjlighet att bygga en butik här och har rätt att köpa markområdet inom reservationstiden när det finns ett bygglov. Köpeskillingen för tomten beräknas till 6 450 000 kronor utifrån storleken 4,3 hektar.

Förstudien för Vasaparken på remiss till nämnder

Förstudien över hur kultur- och boendekonceptet Vasaparken i Örnsköldsvik kan förverkligas går nu till bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 29 januari nästa år. Den har tagits fram av Övikshem, EFS och Örnsköldsviks kommun och handlar om en utveckling av EFS fastighet i ett attraktivt läge i centrala Örnsköldsvik till att innehålla trygghetsboende, studentlägenheter, kyrka, café och kulturverksamhet.

Vasaparken ska enligt förstudien innehålla ett scenrum med upp till ungefär 950 sittande och stående i publiken, 20 lägenheter för trygghetsboende och 40 ungdoms- och studentlägenheter samt restaurang, kafé och kyrksal som kan användas till kulturverksamhet med publik och en foajé som kan bli en mötespunkt för alla.

Nej till särskilda dietkockar

Särskilda dietkockar i skolkök ska inte införas, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag på det medborgarförslag som föreslog detta.

Minskar matsvinn genom överskottsförsäljning

För att minska matsvinnet kommer Örnsköldsviks kommun i linje med ett medborgarförslag göra det möjligt att sälja tillfälligt matöverskott till personer som har tillgång till serveringsstället och en egen matlåda.

Föreslår avslag på kommunalt seniorbostadsbyggande

Genom att detaljplanera och sälja mark till bostadsbyggande aktörer möjliggör kommunen för fler bostäder byggs. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga seniorbostäder i kombination andra bostäder på platsen där OSTP finns idag i centrala Örnsköldsvik.

Publika laddningsplatser inriktningen

Örnsköldsviks kommun planerar att bygga ut infrastrukturen för laddning av elfordon på främst publika platser i kommunen. Däremot föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska medborgarförslaget om att sponsra snabbladdstationer på tre platser vid Domsjö fabriker, BAE Systems Hägglunds och Mätsä Board Husum.

Duschbås ska ge avskildhet

Hygienutrymmen i Örnsköldsviks kommun ska hädanefter byggas med duschbås för att ge avskildhet, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Annica Långvall (C) och Lena Lindgren (C). Dessutom ska kommunen utreda möjligheterna och kostnaderna för att öka avskildheten i befintliga duschutrymmen.

Boendeinventering på landsbygden

En boendeinventering har inletts med Bygdsam för att stimulera till fast boende på landsbygden. Kommunstyrelsen ser detta som en aktivitet i linje med motionen från Bruno Byström (C), Andreas Jansson (C) och Margareta Andreasson (C) och föreslår bifall tillsammans med ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att komplettera webbplatsen med en länk för intresseanmälan för nybyggnation.

Verksamhetsstöd till UF

Ung företagsamhet (UF) får fortsatt stöd från kommunen för att arbeta med entreprenörskap i grundskola och gymnasium. Det innebär 271 000 kronor årligen för läsåren 2021-2022 och 2022-2023.

Förlänger medfinansiering

Lokalt ledd utveckling (LLU) Höga Kusten får fortsatt medfinansiering av Örnsköldsviks kommun med totalt 900 000 kronor under förlängningsperioden 2021-2022. LLU genom Leader-metoden är en del av EU:s 10-årsstrategi för tillväxt och jobb och Örnsköldsviks kommun ingår i Leader Höga Kusten tillsammans med Härnösand, Sollefteå och Kramfors kommuner.

Bidrag ska återställa fritt kapital

Kommunstyrelsen beslutade idag att lämna 750 000 kronor i bidrag till Nätterlunds stiftelse för att återställa stiftelsens egna fria kapital. Nätterlunds stiftelse har sedan bokslutet 2018 ett negativt fritt negativt eget kapital vilket innebär att löpande kostnader och årliga utdelningar har varit för höga.

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum