Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Utveckling av laddinfrastruktur och ny strategi för att lyfta Höga Kusten ytterligare - ärenden på kommunstyrelsens bord idag.

Information från kommunstyrelsen den 10 augusti 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 oktober 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Tertialuppföljning visar starkt resultat

Örnsköldsviks kommun visar ett starkt ekonomiskt resultat, visar tertialrapporten för de åtta första månaderna. Prognosen för året visar också på ett betydligt bättre resultat än budget, trots de engångssatsningar som görs även 2021. Prognosen ligger på +179 miljoner kronor, vilket innebär att resultatmålet nås med marginal. Även bolagskoncernens prognostiserade resultat på +91 miljoner kronor är bättre än budget.

Laddinfrastrukturen utvecklas

Örnsköldsviks kommun kommer att verka för utveckling av laddinfrastruktur i anslutning till kommunala verksamheter som också skulle kunna möjliggöra laddning för kommuninvånare. Därmed blir förslaget i en motion från Maria Gulliksson (KD) och Lars Eidenvall (KD) om att kommunen ska stödja eller själv investera i laddinfrastruktur i kommunala verksamheter en del i det pågående arbetet med bland annat kommunens laddinfrastrukturstrategi.

Kommunal verksamhet till arenan undersöks

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Göran Wåhlstedth (V) och Gunnar Eklöf (V) att möjligheterna att etablera mer kommunal verksamhet i Hägglunds arena ska undersökas. Det kommer att göras i samband med arbetet med den kommande lokalresursplanen.

Vill inte satsa på tvätthall

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska satsa på en gör-det-själv-tvätthall. En sådan näringsverksamhet anses inte ligga inom den kommunala kompetensen och skulle kunna komma att konkurrera med befintliga näringsverksamheter i kommunen.

Ingen hyresnedsättning

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om lägre hyror för företag under rådande coronatider. En kommun kan inte ge sådana ekonomiska stöd till enskilda näringsidkare och det är hyresvärden och inte kommunen som råder över hyran. Staten har dock under pandemin under vissa förutsättningar kunnat ge hyresvärdar statligt stöd för att kompensera nedsättning av hyra.

Ny strategi ska lyfta Höga Kusten ytterligare

Den positiva utvecklingen i Höga Kusten under de senaste åren följs nu av en ny besöksnäringsstrategi med rubriken ”En nivå till mot 2030”. Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik ställer sig bakom strategin som är fastställd av styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Målsättningarna i strategin är att 2030 har turismens omsättning fördubblats, besöksnäringen är koldioxidneutral, lokalborna är besöksnäringens främsta företrädare och Höga Kusten betraktas som internationell toppklass.

Medfinansierar innovationssamverkan

Örnsköldsvikskommun medfinansierar Bizmaker och projektet Smart samverkan med totalt 800 000 kronor under 2022. Bizmaker drivs i samverkan mellan ett flertal olika organisationer i Västernorrland, däribland samtliga kommuner, och ska vara en motor för innovation och synliggöra regionen som en attraktiv hållbar plats att bo och verka på.

Övriga ärenden:
Verksamhetsuppföljning september 2021

Yttrande, tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning, luftledning från Stornorrfors till Hjälta.

Yttrande, Ändrade regler i medborgarskapslagen

Redovisning av genomförda upphandlingar 1 januari 2021-30 juni 2021

Val av representant till föreningsstyrelsen för Bizmaker

Val av representant till styrelsen för Destination Jobb

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd

Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum