Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 juni 2022. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Starkt resultat för Örnsköldsviks kommun
I årets första tertialuppföljning prognosticerar Örnsköldsviks kommun ett starkt resultat för kommunen även 2022. Prognosen är +175 miljoner kronor för helåret, jämfört med budgeterade +85 miljoner kronor. Det avsevärt förbättrade resultatet förklaras framför allt av en starkare konjunkturutveckling som ökar skatteintäkter och statsbidrag.

Vill investera i hamnutbyggnad
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till 261 miljoner kronor i investering för en utbyggnad av Hörneborgs allmänna hamn. Örnsköldsviks Hamn och Logistiks kunder har ett ökande behov av effektiva och hållbara transportkedjor och sjöfartsbranschen går mot större, mer djupgående fartyg och mer containertrafik. På grund av ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i nuvarande hamnar är en koncentration till färre hamnar en förutsättning.

Föreslår att e-förslag ska gälla från 15 oktober
Från och med den 15 oktober i år kommer det att bli möjligt att lämna så kallade e-förslag till kommunen. Efter att förslaget har granskats och godkänts publiceras det så att folkbokförda i kommunen kan rösta. Det förslag som får 50 röster eller fler under en tidsperiod på 90 dagar är då garanterat politisk beredning. I och med att e-förslag införs slutar medborgarförslag att gälla.

Ny bredbandsstrategi för kommunen
Kommunstyrelsen beslutade idag om en ny bredbandsstrategi för Örnsköldsviks kommun. Syftet med bredbandsstrategin är att ge en inriktning för den geografiska kommunen och definierar kommunens och kommunkoncernens roll och strategiska riktning i bredbandsutbyggnaden.

Fortsätter medfinansiering i Leader Höga Kusten
Örnsköldsviks kommun fortsätter sin medfinansiering av landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Höga Kusten med 450 000 kronor per år under åren 2023-2029. Leader-metoden är en del av EU:s strategi för tillväxt och jobb och Örnsköldsviks kommun ingår i området Höga Kusten tillsammans med Härnösands, Sollefteås och Kramfors kommuner.

Dansbaneförslag till stadsdelsarbete
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå två medborgarförslag som kommit in om utedansbana i Strandparken. Istället överlämnar den förslaget till det pågående arbetet med en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik.

Föreslår avslag på fabrik på flygplatsens mark
Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om att lägga ned flygplatsen och låta Northvolt bygga en batterifabrik på platsen istället.

Beskrivning av pågående näringslivsarbete besvarar medborgarförslag
Ett medborgarförslag om bättre företagsklimat som innehåller förslag om nyanställningar vid tillväxtavdelningen, plan för företagskontakter och om att ta fram lämpliga områden för företagsetableringar har lämnats in till kommunen. Arbete pågår genom ett antal åtgärder och kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat genom en beskrivning av dessa.

Miva yttrar sig om motion om kostnadsbesparingar
Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M), Anita Danielsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Maud Gustavsson (M) har i en motion föreslagit kostnadsbesparingar inom Miva genom ny teknik och långsiktig planering. Kommunstyrelsen föreslår att Mivas beskrivning av pågående arbete får stå som svar på motionen.

Miva beskriver finansieringslösning
Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M), Anita Danielsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Maud Gustavsson (M) har i en motion föreslagit att Miva omgående redovisar en finansieringslösning för dem som tvångsansluts till de nya nätverken inom vatten och avlopp. Miva har svarat genom ett yttrande och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige därmed ska anse att motionen är besvarad.

Kommunen arbetar med tillgänglighetsförbättring
Kommunstyrelsen föreslår att beskrivningen av förbättringsarbetet som gäller service och tillgänglighet genom telefoni får stå som svar på Bertil Jonssons (C) motion. Motionen föreslår att kommunens enheter ska sträva mot en hög tillgänglighet, att utvärdering av tillgängligheten ska göras och att fler funktioner inom kommunen ska göra sina kalendrar öppna och bokningsbara för kontaktcenter.

Strategi för laddinfrastruktur styr arbetet
En motion har lämnats av Gösta Norberg (SD) där han föreslår möte med elnätsägare och undersökning om företag kan bidra med att uppföra laddstationer på strategiska platser inom kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad genom beskrivningen av det kontinuerliga arbete som sker kopplat till kommunens strategi för laddinfrastruktur.

Övriga ärenden:
Yttrande, granskning av kommunens arbete med avtalsuppföljning
Yttrande, reglemente för kommunstyrelsen
Yttrande, instruktioner för kommunstyrelsens utskott
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2023
Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Redovisning av kommunalt partistöd
Val till planeringsgruppen för översiktlig planering efter ny nominering från Kristdemokraterna.

Nyckelord

Kontakter

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks Kommun



Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum