Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 12 november

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen 12 november.

Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.
Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.

Rivningsförbud för fastigheten Hemvärnet 3. Den nuvarande detaljplanen som antogs 2013  har inte med denna bestämmelse även om byggnaden är erkänt kulturhistoriskt värdefull. För att inga missförstånd ska uppstå så föreslås nu detaljplanen att ändras så att ett rivningsförbud införs.

Användningsområde ändras inte utan är fortfarande versalt ”Q”,  alltså stora ”Q”, som specificeras som ”Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden”. Om det är bostad eller kontor eller annat spelar inte så stor roll bara byggnaden står kvar och underhålls.

Byggnaden på fastigheten Hemvärnet 3 kallas även Forstéenska gården. En antikvarisk rapport och byggnadsinventering har utförts inom planarbetet av Fredriksson Arkitektkontor AB, Norrköping, genom Olle Danielsson, antikvarie.  

Det pågår också en utredning på länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring. Fram till att den är avgjord ska byggnaden behandlas som om den var ett byggnadsminne.

Hemvärnet 3 är en av flera arbetarbostäder som uppfördes för mässingsbruket Holmens bruks arbetare under 1750-talet och det är den enda byggnad av enklare karaktär som finns kvar idag i Norrköpings innerstad.

Ny detaljplan för Smedby 6:1 (Smedby Idrottsplats). Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en skola. Vidare anläggs en gång- och cykelväg i anslutning till en ny lokalgata som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Planområdet ligger inom fastigheten Smedby 6:1, och innefattar även fastigheten Smedby 6:56. Planområdet ligger cirka två kilometer sydöst om Norrköpings centrum och består till främsta delen av tidigare fotbollsplaner då fotbollsverksamheten Smedby AIS har flyttat till Kungsängen.

Planområdet omfattar drygt 3 hektar och består huvudsakligen av gräsplaner. Den södra delen av området består av naturmark och berg med en höjdskillnad om cirka 12 meter jämfört med fotbollsplanerna. Ett klubbhus, en pizzeria och några tillhörande bodar finns inom området som rivs i och med exploatering.

Marken avses användas för två områden med olika bebyggelsekaraktär, lägre och tätare radhus, parhus och friliggande hus i den norra delen och flerbostadshus i den södra delen tillsammans med skolområdet.

Inom planområdet kommer parkmark att anläggas som även kan användas för fördröjning av dagvatten och översvämningsvatten.

Planområdets sydöstra del avsätts för skolverksamhet. Det kommunala bolaget Norrevo Fastigheter AB har för avsikt att uppföra en förskola inom detta område. Tomten är cirka 5 000 kvadratmeter stor och har god tillgång till naturlig skogsmark i direkt anslutning till skolområdet.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Mats Alenljung (Hemvärnet 3)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 16 86

John Bovellan (Smedby)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 19 18

__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Bilder

Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.
Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.
Ladda ned bild
Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.
Smedby 6:1. Illustration: Grundingen.
Ladda ned bild
Smedby 6:1. Norra planområdet från illustrationskarta.
Smedby 6:1. Norra planområdet från illustrationskarta.
Ladda ned bild
Smedby 6:1. Utsnitt illustrationskarta.
Smedby 6:1. Utsnitt illustrationskarta.
Ladda ned bild
Äldre bild av Hemvärnet 3.
Äldre bild av Hemvärnet 3.
Ladda ned bild
Hemvärnet 3.
Hemvärnet 3.
Ladda ned bild
Hemvärnet 3.
Hemvärnet 3.
Ladda ned bild
Hemvärnet 3.
Hemvärnet 3.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun skapar samverkansformer för att nå längre i arbetet med bortförda barn26.2.2020 09:58:34 CETPressmeddelande

I både Norrköpings kommun och andra kommuner är det inte ovanligt att en eller flera skolbänkar står tomma efter längre lov. I flera av dessa fall finns misstanke om att barnet förts bort för att könsstympas, giftas bort eller skickas på ett så kallat uppfostringsläger. Norrköping kraftsamlar nu för att hitta arbetsformer som mer effektivt förhindrar att barn förs bort och hålls kvar mot sin vilja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum