Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 14 januari

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen den 14 januari. Det gäller en markanvisningstävling för Inre hamnen samt en köpoption för kvarteret Triangeln.

Illustration allmän plats badet Nyréns
Illustration allmän plats badet Nyréns

Markanvisningstävling för Inre hamnen
Norrköpings kommun håller en markanvisningstävling för nästa landmärke i Inre hamnen. Byggnaden ska uppföras centralt i Inre hamnen och användas för restaurang eller liknande verksamhet. Byggnaden kommer att uppföras vid kajkanten på pålar i strömmen och blir med sin placering och utformning en del av kajstråket och stadsdelsparken.

Byggnadens utvändiga utformning är beslutad i tidigare gestaltningsarbete för kaj och park. Taket på byggnaden är tänkt med ett trappande tak som skapar sittgradänger i solläge och med vy mot staden. En framtida gång- och cykelbro över strömmen får sin förlängning genom byggnaden och förstärker området som mötesplats.

Markanvisningstävlingen kommer att annonseras i slutet av januari och avslutas i mars. Efter utvärderingen fattar samhällsplaneringsnämnden beslut om vem som vinner.

Option för kvarteret Triangeln
Nu tas första steget till utveckling av kvarteret Triangeln. Inom kvarteret Triangeln finns i dag E.ON:s kontor samt Bråvallaverket. Bråvallaverket har varit tomställt i flera år. Sedan tidigare har E.ON, som är nuvarande fastighetsägare, och Norrköpings kommun tecknat avtal som bland annat ger kommunen en möjlighet att förvärva fastigheter i kvarteret.

Samhällsplaneringsnämnden fattar nu beslut om att påkalla köpoption för fastigheterna i kvarteret Triangeln. Slutligt beslut ska fattas i kommunfullmäktige.

Kvarteret Triangeln ligger på södra sidan av Inre hamnen. I takt med utveckling av den nya stadsdelen på den norra sidan har kommunen även påbörjat att utreda framtida användning och utformning av kvarteret Triangeln. Avsikten är att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen och ge förutsättningar för innerstaden att utvecklas vidare.  

Kontakt:
Reidar Svedahl
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Ola Brånäs
Titel: exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 12 17

__________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Bilder

Illustration allmän plats badet Nyréns
Illustration allmän plats badet Nyréns
Ladda ned bild
Kvarteret Triangeln karta
Kvarteret Triangeln karta
Ladda ned bild
Kvarteret Triangeln
Kvarteret Triangeln
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum