Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 15 januari

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen 15 januari.

Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Kimstad med markering av berörda cirka 58 hektar utav Lövstad 2:1, genom snedmarkerade svarta streck.
Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Kimstad med markering av berörda cirka 58 hektar utav Lövstad 2:1, genom snedmarkerade svarta streck.

Eventuellt kommunalt köp av cirka 58 hektar mark i Kimstad, del av Lövstad 2:1

Marken är avsedd för bostadsbebyggelse, verksamhetsområde och natur. Området är beläget öster om stationen och stambanan och ägs av fröken Emelie Pipers donationsfond nr 153.

Donationsfonden, som förvaltas av Riddarhusdirektionen, är bunden av ett testamente som inte medger någon avyttring. Direktionen har ändå öppnat för en dialog om försäljning. För att få avyttra delar måste medgivande ske av kammarkollegiet, så kallad permutation. Ett upprättat och undertecknat avtal underlättar ställningstagande.

Samhällsbyggnadskontoret förhandlar sedan ett år tillbaka om byte eller köp av marken med företrädare för fonden. Olika alternativ har föreslagits och diskuterats, både obebyggda och bebyggda.

Samhällsplaneringsnämnden ger nu Samhällsbyggnadssdirektören i uppdrag att teckna avtal för genomförande av förvärvet om och när parterna är överens.

De cirka 58 hektaren utgör runt 5 procent av Lövstad 2:1:s totala innehav om cirka 1145 hektar.

Vid en samlad bedömning har värderingskonsulten Svefa AB i sitt värdeutlåtande från april 2018 angett det mest sannolika priset, marknadsvärdet, till 13 500 000 kronor, vid en normal försäljning på den öppna marknaden.

Planbesked för fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ger positivt planbesked för att inleda planarbete för bostäder på fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby.

Östra Husby är enligt kommunens översiktsplan en viktig utvecklingsort och i det fortsatta planarbetet är utformningen av området, naturmiljön, kulturmiljön, förorenad mark samt buller och översvämningsrisken exempel på förutsättningar som behöver studeras vidare.

Planarbetet kan inledas efter beslut om uppdrag i samhällsplaneringsnämnden, detta beräknas ske i början av år 2020.

Kontakt:

Reidar Svedahl
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Lars Bergman (Kimstad)
Titel: markstrateg
Telefon: 011-15 13 17

Anna Vernersson (Östra Husby)
Titel: gruppledare detaljplanering
Telefon:011-15 13 10

_______________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Kimstad med markering av berörda cirka 58 hektar utav Lövstad 2:1, genom snedmarkerade svarta streck.
Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Kimstad med markering av berörda cirka 58 hektar utav Lövstad 2:1, genom snedmarkerade svarta streck.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum