Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd 19 mars

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Samhällsplaneringsnämndens möte tisdagen 19 mars.

Överblick "Västra staden".
Överblick "Västra staden".

Förstudie för ”Västra staden” klar
Inom projekt ”Västra staden” har nu en förstudierapport tagits fram. Den är ett planeringsunderlag inför den fortsatta planeringen av området. Rapporten beskriver nuläget, idéer om framtida stadsbyggnad, åtgärder för genomförandet samt ger en grov helhetsbild för investeringar i teknisk försörjning.

Västra staden omfattar delar av tre stadsdelar Såpkullen, Ektorp och Kneippen.Just nu pågår planeringen av nya bostäder på flera håll inom projektområdet och en viktig fortsättning är att fortsätta med tät dialog med fastighetsägare, boende i området, allmänhet och sakkunniga samt ansvariga politiker.

Målet med projektet, som förväntas vara färdigt år 2030,  är en förnyelse av området med omkring 2000 nya bostäder med flera typer av lägenhetsstorlekar och blandade upplåtelseformer. En 3D-modell har tagits fram för att illustrera den planerade framtida bebyggelsen.

Utveckling av verksamhetsområdet Klinga.
Det finns en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark i Norrköpings kommun och Klinga är sedan 2010 utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark med ett bra geografiskt läge utmed E4.

Kommunen äger den aktuella marken och har tagit initiativ till att utveckla Klinga verksamhetsområde. Om nämnden beslutar att planarbetet ska startas, planeras samråd att äga rum till sommaren 2019 då allmänheten har möjlighet att tycka till om arbetet.

Till att börja med föreslås att en detaljplan tas fram för en första etapp på 22 hektar. Samtidigt tas ett planprogram fram för ett större område som ska underlätta arbetet med följande detaljplaneatapper. Planeringsarbetet följer en given process där det ges flera tillfällen till information och möjlighet att lämna synpunkter på arbetet.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Malin Cuclair (Västra staden)
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 34 15

Håkan Elm (Klinga verksamhetsområde)
Titel: avdelningschef samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 51 47

Sani Muric (Klinga verksamhetsområde)
Titel: enhetschef detaljplanering
Telefon: 011-15 29 57
________________________________________________________

Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 070-584 72 15

Bilder

Överblick "Västra staden".
Överblick "Västra staden".
Ladda ned bild
Överblick Klinga.
Överblick Klinga.
Ladda ned bild
Vy över området (Klinga). Sett från Herrebrotippen.
Vy över området (Klinga). Sett från Herrebrotippen.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum