Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 13 april

Dela

Ett av de ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde 13 april handlar om en ny detaljplan för fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp.

Vi från korsningen Ektorpsgatan/Fotbollsgatan. Bild: Norrköpings kommun.
Vi från korsningen Ektorpsgatan/Fotbollsgatan. Bild: Norrköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom det befintliga bostadsområde som är en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som omfattar byggnader och grönstruktur. Planområdet ska ges förutsättningar att införlivas i innerstaden och den nya bebyggelsens fasader placeras utmed de allmänna gatorna för att ge stadskaraktär.

Lokalgator och infartsled görs om till stadsgator respektive stadshuvudgata för att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Utöver bostadsbebyggelse möjliggörs för centrumverksamhet, vårdboende, skola och parkeringshus. Totalt beräknas detaljplanen möjliggöra för cirka 400 nya lägenheter.

Detaljplaneförslaget medger ny bebyggelse främst på nuvarande markparkering och förslaget innebär att bilparkering i framtiden sker i två parkeringshus inom området. Längs med Skarphagsleden föreslås ny bebyggelse vilket påverkar nuvarande grönområden. Kommunen har fått beviljad dispens från länsstyrelsen för att ta ner stora delar av nuvarande trädallé längs med Skarphagsleden. Den gamla allén ersätts med en ny när Skarphagsleden görs om till stadshuvudgata.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Simon Tell
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 67 46

­­­­­­_______________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

 

Bilder

Vi från korsningen Ektorpsgatan/Fotbollsgatan. Bild: Norrköpings kommun.
Vi från korsningen Ektorpsgatan/Fotbollsgatan. Bild: Norrköpings kommun.
Ladda ned bild
Parkmiljö. Bild: Urbio.
Parkmiljö. Bild: Urbio.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum