Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 14 september

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde 14 september.

Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.

Marktilldelning Husvagnen 1
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 19 januari år 2021 om att utlysa en tävling gällande marktilldelning av fastigheten Husvagnen 1. Tävlingskriterierna var 50 procent arkitektur och 50 procent pris. Husvagnen 1 är 14 483 m2 med en möjlig byggrätt om 4345 m2. Bolag har erbjudits att inlämna anbud med offererat pris på Husvagnen 1 med uppgift om vad de avser att bygga. Totalt inkom åtta anbud från fyra olika företag. En tävlingsjury har bedömt de inkomna anbuden.

Vinnare blev Newport Collection AB. De är det företag som erbjudit högst pris (23 000 000 kr) och även fått det högsta betyget för arkitektur. Kommunen avser nu att teckna marköverlåtelseavtal med Newport Collection AB. Marköverlåtelseavtalet kommer att innehålla krav på byggnadsskyldighet.

Övriga anbud lämnades av Altfast AB, Klaravik Invest AB och Fastighets Startplattan AB.

Detaljplanen för Skepparen 1 med närområde ställs ut för granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en tingsrättsbyggnad inom västra delen av kvarteret Skepparen. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistorisk viktig stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden, därmed ska ny bebyggelse uppföras med en hög arkitektonisk nivå.

Detaljplanen möjliggör också för en omvandling av allmän platsmark och en del av Slottsgatan. Omvandlingen ska resultera till attraktiva stadsrum i första hand för gångare och cyklister. Ambitionen är även att skapa en grönare miljö intill befintliga träd på Norra Promenaden och utveckla de gröna värdena i stadsmiljön.

Flera av Norrköpings institutionsbyggnader ligger placerade längs någon av stadens tre Promenader. Den nya tingsrätten följer samma tradition och vänder sig mot Norra Promenaden.

Inför granskningen har placeringen av tingsrättsbyggnaden studerats ytterligare vilket har resulterat till en ny placering jämfört med samrådsförslaget. Med den nya placeringen har tingshuset vänt sig mot Norra Promenaden med sin huvudentré placerad i direkt anslutning till Norra Promenaden där byggnadens långsida löper parallellt med Orangerigatan. Genom sitt entrétorg får byggnaden kontakt med Norra Promenadeden och dess intryck förstärkts. Den nya placeringen möjliggör även att Lindallén utmed Orangerigatan kan bevaras.

Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk nivå där det ska råda balans mellan samspel och variation till den omkringliggande bebyggelsemiljön. Norrköpings tingsrätt ges tyngd genom val av fasadmaterial och genom de resliga pilastrarna som omsluter fasaden och binder samman byggnadens terrasserade våningar till en helhet.

Granskningen kommer att pågå under tre veckor i september och oktober. Beslut om antagande av detaljplanen bedöms kunna ske kring årsskiftet 2021/2022 och därefter kan bygget börja.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

David Berg­ (Husvagnen 1)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 27 76

Azita Taheri (Skeppet 1)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 19 67

Karin Milles (Husvagnen 1, Skeppet 1) (frågor om arkitekturen)
Titel: stadsarkitekt
Telefon: 011-15 13 02

_______________________________­­­­­­___________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Ladda ned bild
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Ladda ned bild
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Skepparen 1. Bild: ON Arkitekter.
Ladda ned bild
Husvagnen 1. Bild: Newport Collection AB .
Husvagnen 1. Bild: Newport Collection AB .
Ladda ned bild
Husvagnen 1. Bild: Newport Collection AB.
Husvagnen 1. Bild: Newport Collection AB.
Ladda ned bild
Husvagnen 1.
Husvagnen 1.
Ladda ned bild
Husvagnen 1.
Husvagnen 1.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum