Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 16 december

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 16 december.

Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.
Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.

Markanvisningstävlingen som verktyg för klimatanpassning av byggd miljö - innovativa lösningar för bostäder. Norrköpings kommun har tillsammans med Halmstad högskola, Chalmers, Ålborg universitet, samt organisationerna Sveriges Arkitekter och Byggherrarna beviljats bidrag från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att driva på för klimatanpassade nya bostäder.

Det innebär att Norrköpings kommun kommer att stå värd för markanvisningstävlingar på kommunalt ägd tomtmark med syfte att tilldela mark för bostadsbyggande, enligt ordinarie process. Med beviljade medel tillkommer praktiknära forskning och tillgång till bred kompetens inom klimatanpassning, arkitektur och hållbarhet.

Ambitionen är att skapa framtidsorienterat bostadsbyggande, med hjälp av team där kompetens inom arkitektur, teknik, byggande, material och förvaltning finns.

Markanvisningstävlingarna kommer att producera kunskap genom design i ett framtidsorienterat sammanhang och generera erfarenheter om framgångsfaktorer och hinder i klimatarbetet. Av särskilt intresse är framtagningen av klimatdeklarationer i tidiga skeden med gemensamma data som sedan kan omvandlas och visa hur stor klimatpåverkan till exempel ett specifikt hus har.

För Norrköpings kommun innebär projektet möjligheter till verklig nytta i det ständiga pågående och långsiktiga klimatarbetet. Samtidigt kan det skapas hållbara bostäder för Norrköpings invånare.

Arrendetilldelning del av Ektorp 2:2. Samhällsplaneringsnämnden beslutade i juni 2021 om en tävling om tilldelning av mark för arrende gällande en del av fastigheten Ektorp 2:2.Arkitekturen och det årliga arrendepriset utgör lika stora delar av tävlingskriterierna. Arrendeområdet på del av Ektorp 2:2 är ca 8315 m2.

Bolag har erbjudits att lämna anbud innehållande offererat årligt arrendepris på del av Ektorp 2:2 med uppgift om vad bolaget avser att bygga. Av anbudet ska också framgå information om bolaget.

Totalt kom fyra anbud från fyra olika företag in. Tre av anbuden var fullständiga och ett av anbuden diskvalificerades på grund av ofullständigt information. En tävlingsjury har bedömt anbuden.

Efter att tävlingsjuryn tittat på anbuden konstaterades WAP Holding AB vara det företag som erbjudit högst årligt arrendepris (1 255 000 kr) och även fått högsta betyget för arkitektur och därmed vunnit tävlingen.

Samhällsplaneringsnämnden förslås därför att fatta beslut om att teckna arrendeavtal med WAP Holding AB. Arrendeavtalet kommer att innehålla krav på byggnadsskyldighet.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Henrik Haugness
Titel: exploateringschef
Telefon: 011-15 25 90

David Berg­ (Ektorp 2:2)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 27 76

______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
telefon: 072-584 72 15

Bilder

Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.
Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.
Ladda ned bild
Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.
Ektorp 2:2. Bild: WAP Holding AB.
Ladda ned bild
Ektorp 2:2.
Ektorp 2:2.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum