Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 16 mars

Dela

Ett av de ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde 16 mars handlar om en direkttilldelning i nya stadsdelen Inre hamnen.

Bild: Nyréns.
Bild: Nyréns.

Samhällsplaneringsnämnden ska på sitt möte 16 mars ta ställning till en eventuell direkttilldelning gällande fastigheten Saltängen 1:1. Byggnaden ska byggas utanför kajlinjen och därmed ovanför strömmen. Ett kajdäck på pålar ska uppföras som dels ska rymma kajbyggnaden och dels utgöra landfäste för en ny gång- och cykelbro över strömmen.

Entreprenören som föreslås för direkttilldelning är Ostia AB, som är ett nybildat bolag i ett samarbete mellan Hyresbostäder, Mannersons, Slättö och Magnentus. Bolaget står för projektering av kajdäcket tillsammans med representanter från NCC och kommunen.

Bolaget ska uppföra kajbyggnaden enligt de ritningar som kommunen har tagit fram tillsammans med Nyréns arkitektbolag. I avtalet som skrivs ska servitut finnas för att ge allmänheten tillträde till taket på byggnaden.

Detaljpla­nen medger olika centrumfunktioner och Ostia AB:s ambition är att inledningsvis använda byggnaden för visning av pågående projekt i Inre hamnen för att på ställa om till café-/restaurangverksamhet. Den lägre delen av byggnaden föreslås användas för publika toaletter och stödfunktioner för bad och allmän plats. Det förutsätter att kommunen hyr delar av byggnaden.

Kajbyggnaden bekostas av Ostia AB och köpeskillingen för kajdäcket är 4 miljoner kronor. Byggnaden beräknas vara färdigställt under hösten 2023.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd
Telefon: 070-643 83 33

Ola Brånäs
Titel: projektledare Inre hamnen
Telefon: 072-724 89 23

_____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Bild: Nyréns.
Bild: Nyréns.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan21.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Samverkansprojekt Jakten på plasten har resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Genom att ta bort onödiga plastprodukter ur sortimentet, minska användningen av flertalet plastprodukter och öka andelen återvunnen plast så har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping tillsammans minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 ton CO2 per år.

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah14.4.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

I oktober 2020 var en hemtjänsttagare utan mat och dryck under ett och ett halvt dygn i ett svalt bostadshus. Hemtjänsten gjorde under perioden tre besök hos personen men på grund av brister i informationsöverföringen uppmärksammades inte vilken tid som förflutit sedan personen senast åt eller drack. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum