Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 16 november

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde 16 ­­­november.

Mölnaren/Bergsbron.
Mölnaren/Bergsbron.

Beslut om granskning av detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping: Planområdet ligger centralt i Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden och att bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt park-område.

Granskningsförslaget möjliggör ett flerbostadshus inom markområdet längs med Bredgatan i anslutning till Skvallertorget. Byggnaden blir i två till fyra våningar och kommer att innehålla cirka tjugo lägenheter. Nybebyggelsen där kommer att innehålla en lokal också, till exempel för en caféverksamhet. Byggnaden Sista Supen får ett fortsatt skydd i detaljplanen. Ytan framför Sista Supen hålls fri från bebyggelsen för att kunna användas för en ny uteservering.

Inom fastigheten Bergsbron 7 längs med Västgötegatan ges möjlighet att uppföra en byggnad som innehåller en kommersiell verksamhet, till exempel en restaurang. Den nya byggnaden ska anpassas till byggnaden Bergslagsgården, som är byggnadsminne. Kärleksparken fortsätter att vara en kommunal parkoch stenmurarna i parken, som är gamla byggnadsgrunder,får ett formellt skydd i detaljplanen.

Planområdet ligger iIndustrilandskapet i Norrköpings innerstad, som ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Eftersom detaljplanen antas ha en betydande miljöpåverkan på riksintresset har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. För att minska de negativa effekterna på kulturmiljön har byggrätten för bostadshuset minskats efter samråd både i höjd och i utbredning på mark.

Vinnare av marktilldelningstävling Klockartorpet 1:1. Samhällsplaneringsnämnden tog sommaren 2021 beslut om en marktilldelningstävling för trähus på fastigheten Klockartorpet 1:1 i området Sandtorp. Målsättningen med tävlingen var att skapa ett projekt med fokus på konstruktion i trä och hållbara lösningar framförallt inom klimat.

Totalt kom tio olika anbud in till tävlingen. Till vinnare föreslås Kulla Hills/Nordic Care. Deras förslag innebär en fin och samlad gårdsmiljö med en intressant och varierad arkitektur. Förslaget införlivar träddungen i söder i gården på ett elegant sätt och kullen bjuder på ett udda, men intressant möte med gaturummet mellan huskropparna i väster. Parkeringslösningen under delar av gården skapar kvaliteter för de boende.

Totalt handlar det om 35 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök i 4 våningar, möjligt för generationsboende/uthyrningsrum. Den totala bostadsytan är på 5 355 kvadratmeter.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Jackie Leiby (Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7)
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 13 53

Edvard Kobusinski (Klockartorpet 1:1)
Titel: Exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 32 69

_________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
telefon: 072-584 72 15

Bilder

Mölnaren/Bergsbron.
Mölnaren/Bergsbron.
Ladda ned bild
Mölnaren/Bergsbron.
Mölnaren/Bergsbron.
Ladda ned bild
Mölnaren/Bergsbron.
Mölnaren/Bergsbron.
Ladda ned bild
Klockartorpet 1:1. Bild Bild Kulla Hills/Nordic Care/Arqly.
Klockartorpet 1:1. Bild Bild Kulla Hills/Nordic Care/Arqly.
Ladda ned bild
Klockartorpet 1:1. Bild Bild Kulla Hills/Nordic Care/Arqly.
Klockartorpet 1:1. Bild Bild Kulla Hills/Nordic Care/Arqly.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum