Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 22 april

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 22 april.

Bild mot Lotsgatan.  Illustration: ÅWL arkitekter
Bild mot Lotsgatan. Illustration: ÅWL arkitekter

Detaljplan för östra delen av Inre hamnens andra etapp, Svanen 6 med närområde:

Syftet med detaljplanen är att fortsätta omvandlingen från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö. Den andra etappen tar geografiskt vid där den första etappen slutar och sträcker sig fram till Norra Promenaden. Den planeras rymma cirka 2000 bostäder och blir, räknat i antal bostäder, i så fall dubbelt så stor som den första etappen. I detaljplanen finns det förslag om bottenvåningar med kommersiella lokaler liksom nya parkmiljöer, grönytor och planteringar. Centralt i området möjliggörs även en aktivitetspark för alla åldrar. Sträckningen för tidigare industrispår blir enligt detaljplanen kvar och omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden i norr. Även Norra Promenaden planeras bli ett viktigt grönstråk för området. Utbyggnad av området påbörjas efter antagande av detaljplanen och kommer att pågå under flera år.

Detaljplanen lyfts i kommunfullmäktige för antagande i juni.

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 inom Nordantill i Norrköping:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden och bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde. Detaljplanen innebär bland annat att ett tiotal nya bostäder kan byggas längs med Bredgatan. De gamla byggnaderna Bergslagsgården och Sista supen skyddas och bevaras samt behåller sin funktion som lokaler för publikverksamhet. Kärleksparkens terrassering och stenmurar som är kvar efter gamla färgeribyggnaderna bevaras och skyddas också i detaljplanen. Bredvid Bergslagsgården planeras en ny restaurang. Uppförande av de nya byggnaderna är tänkt att återskapa tätbebyggelse, slutet gaturum och smala gränder som är karaktärsgivande för den kulturhistoriska miljön. Kärleksparkens terrassering och stenmurar som är kvar efter gamla färgeribyggnaderna bevaras och skyddas i detaljplanen.

Detaljplanen lyfts i kommunfullmäktige för antagande i maj.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Kontakt fakta: 
Inre hamnen, Svanen 6 med närområde:
Azita Taheri
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 67

Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7:
Jacquelyn Leiby
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 13 53

_______________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 072-597 09 00

Bilder

Bild mot Lotsgatan.  Illustration: ÅWL arkitekter
Bild mot Lotsgatan. Illustration: ÅWL arkitekter
Ladda ned bild
Gatuvy Lommen. Illustration: HG Byggen och Arqly
Gatuvy Lommen. Illustration: HG Byggen och Arqly
Ladda ned bild
Bränneriparken. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bränneriparken. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Ladda ned bild
Förslag för flerbostadshus, Mjölnaren 14 och 15. Illustration: C.F. Møller Architects
Förslag för flerbostadshus, Mjölnaren 14 och 15. Illustration: C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Situationsplan med ny bebyggelse. Byggnad som innehåller mest bostäder är gul. Byggnad som innehåller verksamhet är blå. Befintliga byggnader är svarta. Illustration: Norrköpings kommun
Situationsplan med ny bebyggelse. Byggnad som innehåller mest bostäder är gul. Byggnad som innehåller verksamhet är blå. Befintliga byggnader är svarta. Illustration: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum