Norrköpings kommun

Information inför stadsplaneringsnämnd 11 december

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Stadsplaneringsnämndens möte tisdag 11 december.

Planerad utveckling av Arkösund
Den 11 december ska stadsplaneringsnämnden besluta om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två nya detaljplaner i Arkösund.

Den ena detaljplanen syftar till att utveckla campingen och se om det möjligt att göra en småbåtshamn i Lindöviken.

Den andra detaljplanen kommer undersöka en förtätning av centrala Arkösund. Syftet är att göra det möjligt med fler bostäder och verksamhetslokaler i anslutning till affären.

Även en kanal föreslås mellan Beckmansviken och Lindöviken vilket skulle göra att halvön Lisslindö återgår till att bli en fristående ö med broförbindelse. Under våren kommer stadsbyggnadskontoret bjuda in till ett startmöte för planarbetet i Arkösund.

Parallellt med planarbetet pågår treåriga EU-projektet Coast4us i Arkösund med omland där syftet är att främja lokal delaktighet och förbättra planeringsunderlaget i kust- och skärgårdskommuner för länder kring Östersjön.

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp) med närområde
Detaljplanen för den tredje etappen av utvecklingsarbetet i Sandtorp ska möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en blandad stadsbebyggelse. Planområdet omfattar cirka 29 hektar mark ochär beläget i stadsdelen Klockaretorpet, cirka två kilometer från Norrköpings centrum.

Genom detaljplanen möjliggörs en bebyggelse med cirka 550 nya bostäder samt torg, park, nya gång- och cykelstråk  och en ny dragning av spårvagnslinjen inom området. Förutom befintliga skolor och kontorsverksamhet, medger detaljplanen även möjligheten att etablera nya centrumverksamheter och skolor.

Sandtorps bebyggelse blir en länk mellan två stadsdelar av helt olika karaktär, Kneippen och Klockaretorpet. Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden.

För området planeras en markanvisningstävling där den vinner som kan erbjuda lägst hyra till slutkunden. 

Detaljplan för del av Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal inom Norrköping
Detaljplanen har stöd i översiktsplanen och syftet med den är att möjliggöra tomtmark för industri, kontor, centrumverksamhet och skolverksamhet. Planområdet utgör en etapp inom Kungsängens verksamhetsområde.

Flera utredningar har genomförts gällande bland annat buller, luft- och markmiljö, gestaltning och trafik. Utredningarna visar att detaljplanen inte bör medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

En lösning för hantering av dagvatten inom planområdet har tagits fram i samarbete med Nodra AB.

Kontakt:
Kicki Liljeblad (S)
Titel: ordförande i stadsplaneringsnämnden
Telefon: 070-628 59 28    

Anna Karlin (Arkösund)
Titel: planarkitekt
Telefon: 072-254 36 62

John Bovellan (Styrstad)
Titel: planarkitekt
Telefon: 072-574 75 79

Tomas Nyström (Styrstad)
Titel: planarkitekt
Telefon: 076-104 47 74

Jackie Leiby (Sandtorp)
Titel: planarkitekt
Telefon: 070-676 030 72

______________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum