Norrköpings kommun

Information inför stadsplaneringsnämnd 20 november

Dela

Nedan följer en sammanställning av några av de ärenden som tas upp på Stadsplaneringsnämndens möte tisdag 20 november.

Planbesked och planuppdrag för fastigheten Lindö 2:20 och del av fastigheten Lindö 2:1
Ansökningar har kommit in till stadsplaneringsnämnden från lokalförsörjningen, nuvarande kommunala bolaget Norrevo fastigheter AB, och från  mark- och exploatering i Norrköpings kommun, om detaljplaneläggning för Lindö 2:20 respektive Lindö 2:20 och Lindö 2:1 i Norrköping

De sökande vill möjliggöra för en förskola respektive bostäder.

Ett  helhetsbegrepp över området bör tas och det är därför motiverat med en gemensam detaljplaneläggning. Bedömningen är att kunna ta ett beslut om en ny detaljplan under kvartal två år 2020.

Planbesked för detaljplan för del av  fastigheten Borg 17:6 inom Borg i Norrköpings kommun
Norrköpings kommun ger positivt planbesked för att inleda planarbete för del av fastigheten Borg 17:6 inom Borg. Området är i Översiktsplanen för staden (2017) utpekat som ett större område för verksamheter med närhet till E4:an och Klinga trafikplats.

Möjligheten att ta sig till området med kollektivtrafik och gång och cykel ska förbättras och olika förutsättningar ska studeras i samband med ny detaljplan. Bland annat trafiklösningar och disponering av området. Utredningar ska göras av bland annat föroreningar i marken. Planarbetet kan inledas efter beslut om uppdrag i stadsplaneringsnämnden.

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (nordöst om trafikplats Brånnestad) inom Smedby
Det kommunalt ägda bolaget Norrevo fastigheter AB fick ett positivt planbesked 20 mars 2018 gällande detaljplaneläggning för en del av fastigheten Smedby 6:1 i Norrköping.

Sökanden vill möjliggöra för en skola i tre plan på fastigheten. Det finns idag ett stort behov av skoltomter i området och det är svårt att hitta lämpliga alternativ då skoltomter är ytkrävande. Beslut om ny detaljplan bedöms kunna ske under kvartal två år 2020.

Detaljplan för fastigheten Bollen 2 inom Kneipen
Befintlig kontorsbyggnad inom fastigheten Bollen 2 avses att bli ersatt av nya flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

BRABO Stockholm AB fick 21:a mars 2017  ett positivt planbesked gällande detaljplaneläggning för fastigheten Bollen 2 i Norrköping. Beslut om att anta ny detaljplan bedöms kunna ske år 2020 under kvartal 2.

Kontakt:

Kikki Liljeblad (S)                                                           
Titel: ordförande stadsplaneringsnämnden                  
Telefon: 070-628 59 28                                                 

Ulf Liljankoski (Smedby och Bollen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 17 85

Anna Vernersson (Lindö och Borg)
Titel: processansvarig detaljplanering
Telefon: : 076-772 29 69

_______________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum