Norrköpings kommun

Information inför stadsplaneringsnämnd 23 oktober

Dela

Nedan följer en sammanställning av några ärenden som behandlas på stadsplaneringsnämndens möte tisdag den 23 oktober.

Svanen 5
Svanen 5

Markanvisningstävling för parkeringshus och kontor i Inre hamnen
Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun kommer i slutet av oktober att gå ut med en markanvisningstävling för parkeringshus och kontor i den östra delen av Inre hamnen. Markanvisningstävlingen avser fastigheten Svanen 5 där kommunens ambition är att utse en byggherre som kan uppföra den nya bebyggelsen.

Parkeringshuset ska lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och uppskattas kunna rymma cirka 450-600 parkeringsplatser. Markanvisningstävlingen omfattar även en byggnad för kontor eller annan liknande verksamhet som ska placeras i tomtens västra del mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata och en planerad park.

Tävlingsförslagen kommer att utvärderas efter bland annat arkitektur och utifrån sina ekonomiska förutsättningar. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska hålla samma höga kvalitetsnivå som Inre hamnens övriga projekt. Ett nytt parkeringshus ska också uppföras på ett långsiktigt hållbart sätt och krav om platser för bilpoolsbilar och laddstolpar för elbilar finns med som förutsättningar i tävlingen.

Ett detaljplanearbete pågår parallellt med markanvisningen och kommunens målsättning är att parkeringshuset ska stå klart innan etapp ett är inflyttat.

Marktilldelningstävling för kvarvarande centrumfastigheter inom Lindö strand
En marktilldelningstävling i form av arkitekttävling för kvarvarande centrumfastigheter föreslås genomföras inom Lindö Strand. Det är av vikt att centrum/torgområdet håller en hög arkitektonisk nivå och det är bland annat krav på att en restaurang ska finnas. Därför föreslås marktilldelningstävlingen genomföras med en prekvalificeringsomgång som påbörjas under november 2018 och som kommer att vara öppen en dryg månad. 

Syftet med det är att hålla nere arbetsbördan för de deltagande, så att endast ett fåtal måste ta fram ett arkitektritat förslag. Sedan utser en intern grupp inom stadsbyggnadskontoret de tre till fem aktörer som bäst bedöms kunna utföra uppgiften. Dessa får fortsätt deltaganderätt i tävlingen.

Förslagen bedöms av en jury som hålls samman av Sveriges Arkitekter och har externt deltagande. Stadsplaneringsnämnden fattar sedan beslut om juryns förslag. Beslut om en vinnare bedöms kunna tas av nämnden under mars/april 2019.

Kontakt:

Kikki Liljeblad (S)
Titel: Ordförande i stadsplaneringsnämnden
Telefon: 070-628 59 28

Daniella Aman (Lindö strand)
Titel: exploateringsingengör, Stadsbyggnadskontoret
Telefon:  076-772 84 01

Linda Gårlin (Inre hamnen)
Titel: planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 79 02

Ola Brånäs (Inre hamnen)
Titel: processansvarig exploatering, Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 072-7248923

_______________________________________________________________________

Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-574 70 69

 

 

 

 

 

 

Bilder

Svanen 5
Svanen 5
Ladda ned bild
Svanen 5
Svanen 5
Ladda ned bild
Lindö strand
Lindö strand
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum