Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Information om jämställdhet och sex för unga nyanlända

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända. Uppdraget ska genomföras i samverkan med UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet.

Regeringen skriver i sitt beslut att det är viktigt att alla som lever i Sverige har goda kunskaper om jämställdhet och icke-diskriminering, men att det idag saknas tydlig och lättillgänglig information på flera språk om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet.  Informationen ska enkelt kunna användas i mobiltelefoner och finnas på de vanligast förekommande språken för unga nyanlända och asylsökande samt även på lätt svenska.

Den digitala plattformen ska göras känd vid boenden och i verksamheter för dessa grupper.  I uppdraget ingår också att ta fram en utbildningsmodell som bygger på innehållet i plattformen och som ska kunna användas av de som möter unga nyanlända.

- Det är viktigt att det finns en tydlig och enkelt åtkomlig information för unga nyanlända om hälsa, jämställdet och sex. Det är en insats för att hjälpa de unga att förstå normer och integreras. Det är även bra att uppdraget inte bara innebär att vi ska sprida information om fysisk hälsa utan även om psykisk hälsa, eftersom många av de som kommer hit har upplevt traumatiska händelser och vi ska använda alla möjligheter att fånga upp detta, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Till uppdraget har avsatts fem miljoner kronor under 2016 och det är Socialdepartementet som gett uppdraget.

- Det senaste året har ett stort antal unga flytt till Sverige utan sina föräldrar. Vi har märkt att det i den här gruppen finns ett stort behov av kunskap inom våra arbetsområden på ett lättillgängligt sätt. Målet är att stärka dem som individer och förbättra deras möjlighet till bra integration, säger Liselotte Nordh Rubulis, varumärkesansvarig för UMO.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterade i november 2015 en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Kartläggningen visade bland annat på stora brister i information och möjlighet till kunskapsutveckling för unga nyanlända om dessa frågor. 

UMO har i år, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersökt hur UMO.se skulle kunna ge information till unga som är nya i Sverige. Behovsanalysen "Vad behöver unga nyanlända?" togs fram under början av året, bland annat genom intervjuer med unga nyanlända och med dem som möter dem. Behovsanalysen visar att bland annat att det finns ett behov av lättillgänglig information om de frågor som nämns i regeringens uppdrag.

Kontakt för MUCF: Anders Hagquist, Kommunikationschef. 070 - 663 39 18

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 3 juli kl 08:30 Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar med näringsliv och fackliga organisationer om vad samhället förlorar på att stänga dörren för dessa ungdomar.20.6.2018 11:14Pressmeddelande

Unga som på olika sätt inte följer heteronormen har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i ett par nya rapporter att utsatthet och ohälsa kan göra det svårt när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet. Ett annat hinder är att de själva väljer bort vissa yrken och branscher av rädsla för att de kommer att bli diskriminerade och dåligt bemötta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum