Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Information om jämställdhet och sex för unga nyanlända

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända. Uppdraget ska genomföras i samverkan med UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet.

Regeringen skriver i sitt beslut att det är viktigt att alla som lever i Sverige har goda kunskaper om jämställdhet och icke-diskriminering, men att det idag saknas tydlig och lättillgänglig information på flera språk om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet.  Informationen ska enkelt kunna användas i mobiltelefoner och finnas på de vanligast förekommande språken för unga nyanlända och asylsökande samt även på lätt svenska.

Den digitala plattformen ska göras känd vid boenden och i verksamheter för dessa grupper.  I uppdraget ingår också att ta fram en utbildningsmodell som bygger på innehållet i plattformen och som ska kunna användas av de som möter unga nyanlända.

- Det är viktigt att det finns en tydlig och enkelt åtkomlig information för unga nyanlända om hälsa, jämställdet och sex. Det är en insats för att hjälpa de unga att förstå normer och integreras. Det är även bra att uppdraget inte bara innebär att vi ska sprida information om fysisk hälsa utan även om psykisk hälsa, eftersom många av de som kommer hit har upplevt traumatiska händelser och vi ska använda alla möjligheter att fånga upp detta, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Till uppdraget har avsatts fem miljoner kronor under 2016 och det är Socialdepartementet som gett uppdraget.

- Det senaste året har ett stort antal unga flytt till Sverige utan sina föräldrar. Vi har märkt att det i den här gruppen finns ett stort behov av kunskap inom våra arbetsområden på ett lättillgängligt sätt. Målet är att stärka dem som individer och förbättra deras möjlighet till bra integration, säger Liselotte Nordh Rubulis, varumärkesansvarig för UMO.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterade i november 2015 en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Kartläggningen visade bland annat på stora brister i information och möjlighet till kunskapsutveckling för unga nyanlända om dessa frågor. 

UMO har i år, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersökt hur UMO.se skulle kunna ge information till unga som är nya i Sverige. Behovsanalysen "Vad behöver unga nyanlända?" togs fram under början av året, bland annat genom intervjuer med unga nyanlända och med dem som möter dem. Behovsanalysen visar att bland annat att det finns ett behov av lättillgänglig information om de frågor som nämns i regeringens uppdrag.

Kontakt för MUCF: Anders Hagquist, Kommunikationschef. 070 - 663 39 18

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stoppa allt våld mot barn och unga!11.10.2017 08:29Pressmeddelande

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. För att stärka den rätten samlas 100 deltagare från kommuner och andra organisationer till en regional konferens i Karlstad den 12 oktober. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen Värmland och Barnombudsmannen. Deltagarna kommer från Arvika, Degerfors, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle kommun.

Sveriges största uppföljning av lokal ungdomspolitik startar i veckan2.10.2017 00:01Pressmeddelande

Den här veckan går startskottet för ungdomsenkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken som är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige. I år är det 25 kommuner som gör enkäten, totalt är det 177 kommuner som gjort Lupp och cirka 100 som gör den löpande. Nu kommer tusentals unga svara på frågor om situationen i skolan, möjligheter till arbete och inflytande i kommunen. Men även kring sin hälsa, trygghet och fritid samt hur de ser på framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum