Försäkringskassan

Informationskampanj ska bidra till ökad förståelse för sjukförsäkringen

Dela

På fredag lanserar Försäkringskassan informationskampanjen Laget Sverige. Kampanjen syftar till att öka förståelsen hos allmänheten, arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvård för sjukförsäkringens roll och vilka effekter den ökande sjukfrånvaron har.

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2010. Regeringen har lanserat ett åtgärdsprogram för att bryta utvecklingen med de ökande sjuktalen. Målet är att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att bidra till detta mål utifrån sitt ansvarsområde.

I detta uppdrag ingår också att:

  • Öka kunskapen om Försäkringskassans uppdrag och om sjukförsäkringens intentioner och regelverk.

  • Skapa förståelse och engagemang hos allmänheten om vilka konsekvenser den ökande sjukfrånvaron har.

  • Informera arbetsgivare, myndigheter, hälso- och sjukvård om vikten av att arbeta med förebyggande insatser, insatser under sjukskrivning och stöd tillbaka till arbete och skapa förståelse för hur sjukförsäkringsprocessen fungerar.

  • Öka förståelsen för sjukförsäkringens förutsättningar, villkor och syfte för att skapa rätt förväntningar hos den enskilde.

I kampanjen liknar Försäkringskassan Sverige vid ett lag där alla behövs och beskriver vad alla inblandade aktörer som Försäkringskassan, arbetsgivare, hälso- och sjukvård och den enskilde behöver göra för att förhindra sjukskrivningar och underlätta återgång i arbete.

- Vår förhoppning är att informationskampanjen ska bidra till att tydliggöra vilka roller och vilket ansvar alla vi som är inblandade i en sjukskrivning har. Vi vill också lyfta fram varför det är så viktigt att sänka sjuktalen både för individen och för samhället i stort och varför sjukskrivning kanske inte alltid är den bästa behandlingen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan.

Hela kampanjen binds samman på forsakringskassan.se/lagetsverige, sidan blir tillgänglig fredagen den 9 september.

Fakta:

  • Informationskampanjen pågår från med den 9 september till och med mitten på november.

  • Informationskampanjen kostar cirka 23 miljoner kr, merparten av dessa har gått till att köpa mediautrymme.

  • Kampanjen består av bland annat informationsfilm, kommunikationsinsatser i sociala medier och annonser.

  • Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.

  • Sjukpenningtalet var som lägst 2010 och låg på 6,0 dagar. Det har sedan dess ökat och ligger idag på 10,8 dagar.

Kontakt Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum