Åklagarmyndigheten

Ingen åklagare kommer att sägas upp

Dela

Uppgifter har förekommit i media att upp till 100 åklagare kan komma att sägas upp. Det stämmer inte.

I budgetpropositionen aviseras ett lägre anslag till Åklagarmyndigheten än vad myndigheten begärt.

- Kortsiktigt under 2021 kan vi hantera situationen, men på ett par års sikt är läget bekymmersamt. Utan tillskott framöver kommer vi att behöva minska bemanningen för att få en budget i balans 2022-2023. Vi kommer inte behöva säga upp någon personal, utan måste vi bli färre kommer det att ske genom att vi inte fullt ut ersätter den personal som slutar, säger riksåklagare Petra Lundh.

Skälet till att myndigheten kan hantera ekonomin under 2021 är att covid-19 inneburit minskade kostnader i form av bland annat inställda utbildningar.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

Uppdatering i uppmärksammat ärende om flickas död i Norrköping23.10.2020 08:14:40 CESTPressmeddelande

I januari 2020 hittades en flicka, född 2016, död i sitt hem i Norrköping. Norrköpings tingsrätt dömde den 6 augusti flickans mamma till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och ansåg att påföljden borde bli strängare. Ännu har hovrätten inte meddelat när det blir rättegång. En ny skrivelse har nu inkommit i ärendet och en åklagare kommer att inhämta upplysningar om socialnämndens handläggning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum