Skara stift

Ingen sammanläggning inom Vadsbo kontrakt

Dela

Det blir ingen indelningsförändring gällande Lugnås-Ullervads pastorat, Töreboda pastorat, Amnehärad-Lyrestads pastorat samt Mariestads församling. Det har stiftsstyrelsen i Skara stift beslutat idag.

Under de senaste åren har indelningen rörande Lugnås-Ullervads pastorat, Töreboda pastorat, Amnehärad-Lyrestads pastorat samt Mariestads församling utretts av stiftsstyrelsen. En omfattande utredning har gjorts med bland annat omvärldsbeskrivning, barnkonsekvensanalys, ekonomisk analys och teologiskt perspektiv. Utredningen har visat att det finns stora utmaningar framöver vad gäller ekonomi, demografi och medlemsprognoser.

Stiftsstyrelsen har idag sammanträtt och beslutat att det inte kommer att bli någon indelningsförändring rörande den berörda församlingen och pastoraten. Anledningen är att Svenska kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission utförs bäst enligt nuvarande indelning.

-Det är sannerligen ett ordentligt utredningsarbete som gjorts och som på ett klokt och bra sätt belyser de olika församlingarnas situation kortsiktigt och långsiktigt. Med stiftsstyrelsens beslut ”i ryggen” får nu de berörda församlingarna, tillsammans med Skara stiftsorganisation, se hur vägen vidare ska fortsätta så att rika gudstjänster firas i de lokala sammanhangen, undervisning bedrivs och diakoni och mission utövas så att Gud blir ärad, kyrkan blir uppbyggd och Guds vilja förverkligas i världen, säger biskop Åke Bonnier.

Stiftsstyrelsen ser att det kommer att krävas en fördjupat samarbete mellan de berörda församlingarna och pastoraten, för att Svenska kyrkans arbete ska bli bärkraftigt och verksamt i det lokala sammanhanget. Att samarbete är viktigt har även bekräftats från de berörda enheterna och i detta arbete kommer stiftsorganisationen och församlingarna att arbeta tillsammans framöver.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum