Konkurrensverket

Ingen synnerlig brådska när Tyresö köpte it-tjänster

Dela

Under ett och ett halvt år köpte Tyresö kommun it-tjänster utan att annonsera enligt upphandlingsreglerna. Kommunen menar att den uteblivna annonseringen berodde på coronapandemin. Bristande planering anser Konkurrensverket som nu yrkar på att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift gäller ett avtal om hyra av en virtualiseringsplattform, inklusive tilläggstjänster, som Tyresö kommun ingick i september 2021. Avtalet ingicks utan att kommunen först annonserade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalets värde uppgår till drygt 5,7 miljoner kronor. Kommunen hade dessutom tidigare ingått flera avtal av samma slag, också de tecknade utan föregående annonsering.

Kommunen menar att den ökade arbetsbelastning som pandemin förde med sig gjorde att det fanns skäl att skjuta på annonseringen av upphandlingen. Krav på nya tekniska lösningar innebar en kraftigt ökad arbetsbelastning och behov av att prioritera bland arbetsuppgifter, enligt kommunen.

Konkurrensverket har förståelse för att kommunen befann sig i en pressad situation, men anser inte att det rådde synnerlig brådska när det aktuella avtalet ingicks i september 2021. Även under rådande omständigheter borde kommunen ha kunnat genomföra en upphandling i god tid, då avtalet tecknades förhållandevis lång tid efter att pandemin bröt ut.

– En upphandlande myndighet måste ha sådana rutiner på plats att upphandlingar kan planeras med god framförhållning. Att det av olika omständigheter kan uppstå perioder av ökad arbetsbelastning är något som den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till i sin planering, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Tyresö kommun ska betala 450 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift 

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling20.10.2022 17:08:23 CEST | Pressmeddelande

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

Arla Foods får inte eftergift i mål om otillåtet samarbete6.10.2022 18:52:18 CEST | Pressmeddelande

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Det fastslår Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom. Domstolen slår också fast att ett företag på eget initiativ måste träda fram och lämna information till Konkurrensverket för att komma i fråga för eftergift, det vill säga att slippa betala konkurrensskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum