Socialdemokraterna

Ingen ung ska bli kriminell

Dela

Socialdemokraterna presenterar i dag flera förslag för att ingen ung ska bli kriminell. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. För att lyckas med det behöver vi bekämpa både brotten och brottens orsaker.

Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson och Lisa Nåbo, ordförande SSU.
Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson och Lisa Nåbo, ordförande SSU.

- För varje krona vi lägger på fler poliser ska minst en krona läggas på förebyggande arbete. I dag lägger vi fram flera förslag för att ingen ung ska bli kriminell, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

För att knäcka gängen måste vi hålla barn borta från kriminalitet och se till att de hamnar rätt från början. Vi måste också få fler att välja ett hederligt liv och hoppa av den kriminella banan.

- Vi socialdemokrater har lyssnat på polisen, vi har lyssnat på föräldrarna och på lärarna. Vi har lyssnat på socialtjänstens medarbetare. Vi vill satsa mer resurser på det socialt förebyggande arbetet, säger socialminister Lena Hallengren (S).

- Skolan är en viktig nyckel i kampen om gängkriminaliteten. Just därför gläds jag åt att Socialdemokraterna i dag meddelar att de går till val på skolsocionomer där behovet är som störst, säger Lisa Nåbo, ordförande SSU.

Socialdemokraterna går nu till val med en bred satsning på det brottsförebyggande arbetet:

Satsning på utökat föräldraskapsstöd
Socialdemokraterna vill förstärka statens stöd till föräldraskapsstödsprogram.

Specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon
Socialdemokraterna vill inrätta specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon. Samverkande team ska följa enskilda ungdomar i utsatta områden med risk för att fastna i allvarlig kriminalitet.

En ny socialtjänstlag och ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar
Den svenska socialtjänsten behöver ännu mer än idag fokusera på det förebyggande arbetet, och på att arbeta med metoder som forskningen har visat fungerar bra. Därför vill vi införa en ny socialtjänstlag. Dagens tvångsvårdslagstiftning behöver också ses över och moderniseras. Det behöver vara enklare för socialtjänsten att även kunna använda tvångsåtgärder i ett förebyggande syfte, inte minst för att motverka kriminalitet bland barn och unga.

Utökade befogenheter till socialtjänsten, så kallad mellantvång
Vi vill sänka åldersgränsen för så kallat mellantvång från 15 till 12 år. Vi vill också införa en möjlighet för socialnämnden att besluta om nya typer av krav riktade mot barn och unga. Det skulle exempelvis kunna handla om att man måste delta i vissa verksamheter eller vara hemma på vissa tider.

Vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet
Vi vill att socialtjänsten ska kunna besluta om att ge ungdomar på väg in i kriminalitet så kallat vistelseförbud, dvs förbud att vistas på vissa platser vissa tider på dygnet. 

Utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn
Vi vill att det ska bli tydligare krav på föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn. Det skulle exempelvis kunna handla om att delta i föräldrastödsprogram eller att säkerställa att barnet får del av stöd och aktiviteter.

Nolltolerans mot skolfrånvaro
Bästa vaccinet mot kriminalitet är att fler barn klarar skolan. För att kraftsamla kring detta arbete behövs ett nationellt frånvaroregister. Skolplikten ska respekteras. 

Skolsocionomer på de skolor som har de tuffaste förutsättningarna
Socialdemokraterna vill att de skolor som har det tuffast ska få bättre förutsättningar att anställa socionomer som sköter kontakt med vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Skolsocionomer kan även arbeta med att söka upp de elever som har problem med frånvaro.

Skarpare påföljder för unga som begår brott
Unga som begår allvarliga brott såsom till exempel grova rån, våldtäkt eller mord måste kunna bli frihetsberövade längre. Olika grupper av unga som frihetsberövas behöver olika insatser – och ska i många fall inte vistas tillsammans. Vården på SiS institutioner behöver förbättras. För ungdomar med en kriminell bakgrund behöver säkerheten öka och vårdinnehållet tydligare inriktas mot brottsförebyggande insatser. SiS behöver även kunna erbjuda öppna placeringar och bättre utslussning och eftervård.

Ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott
Socialdemokraterna vill införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott. Ungdomskriminalitetsnämnder innebär att ungdomar som är misstänkta eller dömda för en viss kategori grova brott får träffa nämnden, ledd av en domare och bestående av både polis och socialtjänst, och får en handlingsplan fastställd med en eller flera konkreta åtgärder. Handlingsplanen är sedan bindande för både den unge och den unges hemkommun. 

Se hela pressträffen här: https://www.youtube.com/c/socialdemokraternas


Presskontakt

Darina Agha, pressekreterare hos Magdalena Andersson, 073-592 85 48, darina.agha@regeringskansliet.se

Sofia Brändström, pressekreterare hos Lena Hallengren, 073-065 16 12 sofia.brandstrom@regeringskansliet.se

Filip Patriksson, pressansvarig SSU, 08-714 48 19, filip.patriksson@ssu.se

Socialdemokraternas presstjänst, 08-700 26 83, press@socialdemokraterna.se

Bilder

Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson och Lisa Nåbo, ordförande SSU.
Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson och Lisa Nåbo, ordförande SSU.
Ladda ned bild

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum