Läkemedelsverket

Inget behov av en tredje dos för alla just nu

Dela

Det finns i nuläget inget behov av att ge fullvaccinerade individer i allmänhet en tredje dos av vaccin mot covid-19. Den bedömningen gör den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och europeiska smittskyddsmyndigheten , ECDC. Däremot kvarstår bedömningen att individer med kraftigt nedsatt immunsvar kan behöva en extra dos.

Effekt och säkerhet för en tredje dos utreds vidare av myndigheterna i skrivande stund.

- Samtliga covid-19 vacciner som godkänts och används inom EU i nuläget bedöms vara mycket effektiva mot covid-19 relaterad sjukdomsvård, allvarlig sjukdom och död, säger Charlotta Bergquist, Läkemedelsverket. Myndigheterna följer vaccinernas effekt mot virusets mutationer noggrant och vad man vet hittills så finns motsvarande skydd även mot mutationerna.

Vaccinernas effekt och säkerhet fortsätter att övervakas noga, liksom inrapporterade fall av genombrottsinfektioner (de som blir sjuka trots vaccinering), och vad som orsaker det. Fokus är särskilt på riskgrupper för covid-19 och dess anhöriga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i augusti i år att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av sjukdom eller behandling.

Relaterad information

ECDC and EMA highlight considerations for additional and booster doses of COVID-19 vaccines 

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19)


Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist — Folkhälsomyndigheten

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken15.9.2021 07:50:42 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom14.9.2021 09:11:52 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

Välkomnar förslagen till stärkt försörjningsberedskap6.9.2021 12:59:00 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverket ser positivt på de presenterade förslagen till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården men menar samtidigt att förslagen behöver finansieras och att man genomför de i rätt takt och ordning. Myndigheten föreslås bland annat få möjlighet att ta ut en sanktionsavgift av företag som inte rapporterar in restnoteringar i tid, och att Läkemedelsverket ska upprätta och förvalta en samlad nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum