Fastighetsägarna

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad

Dela

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I Sverige fastställs bostadshyror normalt i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Förhandlingarna bygger på principen att lägenheter med samma bruksvärde - som speglar olika kvaliteter i boendet – ska ha samma hyra. Kommer inte parterna överens kan de vända sig till hyresnämnden som fattar beslut. Lagstiftningen saknar dock ett regelverk som anger hur de bruksvärdessatta hyrorna ska justeras när ekonomin i övrigt förändras. Därför träffas parterna årligen för att förhandla även om detta.

- Avsaknaden av ett regelverk gör att Hyresgästföreningen har ett veto i dessa förhandlingar. Det går nämligen inte att vända sig till hyresnämnden för att få ett beslut om justeringen av de allmänna hyresnivån i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Kommer vi inte överens blir det ingen justering alls. Alltså måste vi förr eller senare acceptera den justering som erbjuds, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Detta veto har utnyttjats för att trycka ner hyresjusteringen, vilket undergräver fastighetsägarnas möjlighet att klara den långsiktiga förvaltningen. På sikt hotar detta hyresrättens ställning på bostadsmarknaden.

- Sedan tre år tillbaka mäter SCB utvecklingen av fastighetsrelaterade kostnader. Dessa ha ökat med 11 procent under dessa tre år. Under samma period har den allmänna hyresnivån ökat med 3,5 procent. Det säger sig själv att det inte är en hållbar utveckling, säger Nathalie Brard.

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad och Hyresgästföreningen har tidigare enats om att hyresnivå ska höjas med 1,95 procent under 2020.

- Det är innebär med största sannolikhet att förutsättningarna för långsiktig förvaltning av hyresrätter undergrävs ytterligare. Stadens privata fastighetsägare fick ett ännu sämre bud, som dessutom var förknippat med långtgående krav avseende exempelvis OVK och radon. Här tar Hyresgästföreningen på sig en myndighetsroll den inte har, säger Nathalie Brard.

Eftersom Hyresgästföreningen inte går med på att erbjuda de privata fastighetsägarna samma uppgörelse som överenskommits med de kommunala bostadsbolagen, blir det inget ramavtal i Stockholms stad. Nu återstår en lång process när varje enskild fastighetsägare ska förhandla separat med Hyresgästföreningen, utan stöd av ett ramavtal.

- Detta visar än en gång hur viktigt det är att lagstiftaren skapar ett fungerande regelverk för de årliga förhandlingarna. Vi behöver en från parterna oberoende tvistelösning som kan ta vid om inte parterna kan komma överens. Detta finns med i Januariavtalet mellan S, L, MP och C. Vi hoppas att våra politiker förstår hur viktig denna fråga är, säger Oskar Öholm, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum