Statens veterinärmedicinska anstalt

Inlägg på Statsepizootologen kommenterar nu tillgängliga via prenumeration

Dela

Statsepizootologen kommenterar är en blogg som vänder sig till myndigheter, veterinärer, djurhållare och andra med uppdaterad information om smitthändelser som berör djur, både internationellt och nationellt.

På bloggen finns nu ett fält nere till höger där mejladress skrivs in för prenumeration.
På bloggen finns nu ett fält nere till höger där mejladress skrivs in för prenumeration.

Nu kan de som berörs av informationen få tillgång till den utan att behöva gå in på sidan för att se om ett nytt inlägg gjorts. Det är möjligt att prenumerera på bloggen och prenumeranten får ett mejl när information lagts upp.

– Statsepizootologen kommenterar är en ypperlig möjlighet att kunna ge mer uttömmande information och lite djupare analys om relevanta smitthändelser i Sverige och vår omvärld, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Bloggen kan handla om sjukdomsutbrott i Sverige eller vår omvärld, riskvärderingar eller nya smittor på djur. De senaste fem inläggen har till exempel följt de omfattande utbrotten av fågelinfluensa. Tidigare inlägg har bland annat tagit upp situationen med afrikansk svinpest i EU och globalt, och hur den påverkar risken för Sveriges grisar och vildsvin.

Här hittar du bloggen Statsepizootologen kommenterar, det är här du anmäler dig för prenumeration. Länk. 

I en film svarar statsepizootologen på frågor om hur djurvärlden berörs av covid-19. Länk. 

Fakta

I Sverige finns en statsepizootolog, för närvarande Karl Ståhl, som ansvarar för frågor rörande epizootier (epidemier bland djur) och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Statsepizootologen leder SVA:s arbete vid epizootier och är också krisledare vid allvarliga smitthändelser.

Kontakter

Bilder

På bloggen finns nu ett fält nere till höger där mejladress skrivs in för prenumeration.
På bloggen finns nu ett fält nere till höger där mejladress skrivs in för prenumeration.
Ladda ned bild
Statsepizootolog Karl Ståhl
Statsepizootolog Karl Ståhl
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

 

 

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott14.6.2021 18:05:03 CEST | Pressmeddelande

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

Avhandling: Mastit vanligt hos pastoralisters kameler10.6.2021 07:34:57 CEST | Pressmeddelande

Genom att undersöka vilka bakterier som orsakar osynlig mastit hos kameler, dessa bakteriers känslighet för antibiotika, olika inflammationsmarkörer i kamelmjölken samt analysera DNA hos bakterierna i mjölken kunde tänkbara smittvägar inom kamelhjordar beskrivas. Det behövs en ökad förståelse för hur kamelskötarna uppfattar mastit för att kunna utveckla förebyggande åtgärder som är lokalt acceptabla och genomförbara.

Rapport – matförsörjning i kris säkras bäst av en bra plan24.5.2021 07:20:00 CEST | Pressmeddelande

I en färsk rapport, Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris, har SVA, SLU, MSB och Jordbruksverket synat sårbarheten inom svensk djurhållning. En viktig lärdom är att produktionsanläggningarna måste få hjälp att skapa ordentliga krishanteringsplaner. En annan att det kan behövas politiska beslut om till exempel lagerhållning av insatsvaror och kontinuerligt underhåll, även på landsbygden, av samhällets infrastruktur, såsom elnät, vägar och IT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum