Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid

Dela

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen.

Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid.

- Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation.

Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt:

Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel
Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB
Offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder kronor per år vilket ger en mycket stor potential till minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet ska utveckla flera nya förslag för att effektivisera miljöanpassad offentlig upphandling genom att bland annat inkludera krav på kvantitativ information av produkters klimatprestanda och incitamentsavtal i form av bonussystem.

Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?
Koordinator: Linköpings universitet
Projektet ska ta fram kunskap om hur e-handlare kan utforma klimatsmarta leveransalternativ till konsumenter, med hjälp av fallstudier av e-handlare och kvantitativa konsumentundersökningar. Resultaten ger ett underlag för att utforma och prissätta nya, innovativa leveransalternativ som bidrar till minskad klimatpåverkan från e-handelsdistribution. Något som ska kunna leda till beteendeförändringar hos konsumenter och e-handlare.

ESG som en nyckel för att förbättra hur finanssektorn påverkar planetära trösklar och systemisk klimatrisk
Koordinator Kungliga Vetenskapsakademin
Projektet sammanför världsledande jordsystemforskare, systemutvecklare, makroekonomer och experter inom finanssektorn för att leverera en uppsättning förbättrade miljömässiga utvärderingsmetoder som kan förbättra finanssektorns kapacitet att bidra till en koldioxidneutral ekonomi.

På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter
Koordinator: KTH
Syftet är att visa på lösningar som kan göra det långväga resandet förenligt med klimatmålen och att analysera styrmedel som kan realisera en sådan utveckling. Projektet ska studera nya tekniska alternativ som bränsleeffektiva flygplan, övergång till biobränslen och nya flygvägar för minskad höghöjds påverkan och hur det kan kombineras med olika resmönster och användning av resfria möten.

Se alla projekt här


För mer information:
Johan Stenberg, 08-473 32 23, johan.stenberg@vinnova.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Fler företagsinkubatorer får stöd från Vinnova29.6.2020 15:29:04 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar 350 miljoner kronor under de kommande fyra åren på inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential. Antalet inkubatorer som får stöd utökas från 24 till 29. Med anledning av den pågående covid-19 pandemin gör Vinnova dessutom en extra satsning på 33 miljoner under 2020 för att ge företagen inom inkubatorerna möjlighet att verifiera sina affärsidéer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum