Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid

Dela

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen.

Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid.

- Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation.

Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt:

Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel
Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB
Offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder kronor per år vilket ger en mycket stor potential till minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet ska utveckla flera nya förslag för att effektivisera miljöanpassad offentlig upphandling genom att bland annat inkludera krav på kvantitativ information av produkters klimatprestanda och incitamentsavtal i form av bonussystem.

Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?
Koordinator: Linköpings universitet
Projektet ska ta fram kunskap om hur e-handlare kan utforma klimatsmarta leveransalternativ till konsumenter, med hjälp av fallstudier av e-handlare och kvantitativa konsumentundersökningar. Resultaten ger ett underlag för att utforma och prissätta nya, innovativa leveransalternativ som bidrar till minskad klimatpåverkan från e-handelsdistribution. Något som ska kunna leda till beteendeförändringar hos konsumenter och e-handlare.

ESG som en nyckel för att förbättra hur finanssektorn påverkar planetära trösklar och systemisk klimatrisk
Koordinator Kungliga Vetenskapsakademin
Projektet sammanför världsledande jordsystemforskare, systemutvecklare, makroekonomer och experter inom finanssektorn för att leverera en uppsättning förbättrade miljömässiga utvärderingsmetoder som kan förbättra finanssektorns kapacitet att bidra till en koldioxidneutral ekonomi.

På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter
Koordinator: KTH
Syftet är att visa på lösningar som kan göra det långväga resandet förenligt med klimatmålen och att analysera styrmedel som kan realisera en sådan utveckling. Projektet ska studera nya tekniska alternativ som bränsleeffektiva flygplan, övergång till biobränslen och nya flygvägar för minskad höghöjds påverkan och hur det kan kombineras med olika resmönster och användning av resfria möten.

Se alla projekt här


För mer information:
Johan Stenberg, 08-473 32 23, johan.stenberg@vinnova.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket3.10.2019 10:50:00 CESTPressmeddelande

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk. Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova. Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering. Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor: Språkmodeller för svenska myndigheter Koordinator: RISE Research Institutes of

Nu startar de sina första AI-resor!24.9.2019 10:47:00 CESTPressmeddelande

Nu får 30 företag och offentliga verksamheter stöd från Vinnova för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Bland projekten finns en AI-coach för stresshantering, automatiserat beslutsstöd för planering inom hemtjänsten och en lösning för att med hjälp av AI identifiera hur väl företag rapporterar sin indirekta klimatpåverkan. Projekten får stöd genom en ny satsning från Vinnova, ”Starta er AI-resa”, där små och medelstora företag och offentliga verksamheter får finansiering för sina första innovationsprojekt inom AI. Det handlar om demonstrationsprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner. Det är en del i ett större paket med flera satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - Denna satsning ger möjlighet för organisationer att genomföra sitt första AI-projekt och därigenom höja sin kompetens inom området. Utvecklingen inom AI går snabbt och både näringsliv och offentlig sektor behöver

Satsning på forskningsmiljöer i världsklass18.6.2019 15:04:00 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning. I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. På det sättet kan ny kunskap och ny teknik utvecklas, spridas och komma till användning för nya produkter, processer och tjänster i näringsliv och andra delar av samhället. Satsningen ska också bidra till att göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag och till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. - För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och nä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum