BioInnovation

Innovationspartnerskap kan ge fler biobaserade lösningar i offentlig verksamhet

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har öppnat en utlysning för offentliga aktörer som med hjälp av innovationsupphandling vill påskynda utvecklingen att fasa ut fossila material till förmån för biobaserade. På så vis vill BioInnovation stötta offentlig sektor till att aktivt bidra i övergången till en biobaserad ekonomi.

Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.
Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.

– Vi vet att det finns en stor potential inom offentlig sektor för biobaserade material, och att offentlig sektor som kravställare och användare har stor kunskap som behövs för dessa material. Många kommuner och regioner har dessutom högt ställda mål för att minska klimatavtrycken och här kan den biobaserade utvecklingen göra skillnad, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

BioInnovations utlysning, som genomförs i samverkan med Vinnova, stöttar kommuner, regioner eller myndigheter som vill genomföra innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Även aktörer som kan vara ett strategiskt stöd till en offentlig organisation kan söka projektmedel i utlysningen.

Innovationspartnerskap är en form av projekt där man engagerar företag som utvecklande part och offentlig sektor som behovsägare. Detta är en utvecklingsform som tagits fram inom EU och bygger därmed på ett EU-regelverk.

Utlysningen har två steg. I steg 1 kan projekt ta fram ett annonsunderlag och slutliga upphandlingsunderlag. I steg 2 kan projekt ta in och utvärdera anbudsansökningar och inledande anbud samt genomföra en förhandlingsfas och utvärdera slutliga anbud.

– En framgångsfaktor som vi sett för tidigare innovationsupphandlingsprojekt är att projekten kunnat göra bra förarbeten i form av behovs- och marknadsanalyser och att projekten tagit in kompetens. Här möjliggör vi detta i steg 1, vilket vi tror kan ge projekten en bra skjuts framåt, säger Per Edström.

Den 29 mars arrangerar BioInnovation ett informationsmöte om utlysningen.

Mer information om utlysningen och informationsmötet finns här: https://www.bioinnovation.se/utlysningar/hypotesprovning-och-innovationsupphandling-inom-offentlig-sektor-steg-1/

Kontakter

Bilder

Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.
Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.
Ladda ned bild

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum