Norrköpings kommun

Innovativ satsning i Norrköping har gett positivt lyft för stadsdelen Klockaretorpet

Dela

Norrköpings kommun och bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping AB har tack vare en innovativ samverkanssatsning skapat liv och rörelse samt ökat tryggheten i stadsdelen Klockaretorpet. Satsningen har bidragit till att stadsdelen strukits från polisens lista över utsatta områden. För satsningen har kommunen nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.

– Norrköpings kommun har tack vare 2021 års stora positiva ekonomiska resultat behövt låna betydligt mindre pengar än tidigare, men vi lånar till vissa investeringar. I det här fallet har vi valt Lån för Social Hållbarhet, som kommer att ge något lägre finansieringskostnad. Dessutom är det en kvalitetsstämpel från extern part för vårt arbete i Klockaretorpet, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Det är för finansieringen av Klockaretorpets centrum som Norrköpings kommun och Hyresbostäder beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 103 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja till detta vid sitt senaste sammanträde.

– Norrköpings kommun och Hyresbostäder har med ett kraftfullt helhetsgrepp visat att det verkligen går att vända en negativ trend. De sociala effekterna av satsningen, som systematiskt följts upp, är så här långt mycket goda. Det ska bli spännande att se hur arbetet i stadsdelen, där det dessutom finns en del nya idéer, kommer att utvecklas framöver, säger Hanna Leife, hållbarhetsstrateg på Kommuninvest och Kommitténs sekreterare.

Bakgrund
Mellan åren 2013-2016 uppvisade stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping en påtaglig negativ trend i centrumområdet, med minskat folkliv, försämrad säkerhet och ökad otrygghet. Tack vare en bred och nytänkande samverkanssatsning, initierad av Norrköpings kommun och Hyresbostäder, vändes utvecklingen. Som en del av satsningen etablerades fyra verksamhetshus i lediga lokaler i centrumområdet; Idrottens Hus, där idrottsföreningar har tillgång till möteslokaler och kök, Kunskapens Hus, en aktivitetsbaserad lokal med inriktning på lärande och möten, Föreningarnas Hus, med bland annat kontor och förråd och Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av fritidsutrustning. Därtill flyttades kommunens Kultur- och fritidskontor till centrum för att skapa ytterligare en positiv puls. Aktörer som involverades i satsningen var Hyresgästföreningen, RF-SISU Östergötland, Norrköpings Idrottsförbund, polisen och Svenska Kyrkan.

– Återigen blir det uppenbart att det bara är tillsammans som vi kan vända en negativ utveckling i Norrköpings stadsdelar. Att vi nu beviljats Lån för Social Hållbarhet från Kommuninvest blir ett kvitto på det goda jobb vi tillsammans gjort i Klockaretorpet, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder.

Satsningen har gett goda resultat med minskad brottslighet, en trygghetsindex som stigit, höjd kundnöjdhet hos Hyresbostäder samt en ökning av antalet föreningar och föreningsaktiva barn. Klockaretorpet var också ett av de första områden i Sverige där en ny brottsförebyggande arbetsmetod, Effektiv samordning för trygghet (EST) prövades. EST är en samverkansmetod som främst engagerar kommunen, bostadsbolaget och polisen för att på ett strukturerat sätt samordna det brottsförebyggande arbetet.

– Ett ytterligare kvitto på att utvecklingen vänt kom 2021 när stadsdelen ströks från polisens lista över utsatta områden. Inriktningen framåt är att behålla och förstärka de goda resultaten, för det finns behov av fortsatt arbete för att upprätthålla och förbättra situationen ytterligare. Den lyckade satsningen i Klockaretorpet är något vi hoppas kunna bredda och ta efter även i andra stadsdelar där vi ser att behovet finns, säger Anna Thörn, kommundirektör.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus med mera. Kommuninvest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar. För närvarande är 292 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Huvudkontoret finns i Örebro.

Läs mer om kommuninvest:
https://kommuninvest.se/organisation/hallbarhet/

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: kommundirektör
Telefon: 0730-20 20 36

Olle Vikmång (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-687 15 38

Göran Lindgren
Titel: finansdirektör Norrköpings kommun
Telefon: 0730-20 18 17  

Tomas Lindquist
Titel: stadsdelsutvecklare Hyresbostäder
Telefon: 0730-20 22 92  

Hanna Leife
Titel: hållbarhetsstrateg Kommuninvest
Telefon: 0730-54 14 24
________________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum