Uppsala kommun

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra fastställs

Dela

Imorgon den 10 februari väntas ”Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra” att godkännas av kommunstyrelsen. Inriktningen ska vara vägledande vid fortsatt utveckling av området, bland annat för en ökad social hållbarhet.

Gottsunda och Valsätra förväntas växa kraftigt under kommande årtionden. Inriktningen ska fungera som vägledning för utvecklandet av en socialt hållbar stadsdel.
Gottsunda och Valsätra förväntas växa kraftigt under kommande årtionden. Inriktningen ska fungera som vägledning för utvecklandet av en socialt hållbar stadsdel.

Gottsunda och Valsätra växte fram under 1960–1970-talen, med såväl småhus som flerbostadshus. Området förväntas växa kraftigt under kommande årtionden, med arbetstillfällen, bostäder, fritid, handel och samhällsservice. Gottsunda utvecklas som en av fyra stadsnoder och kommer ligga längs sträckningen för en kapacitetsstark lokaltrafik.

Samhälls- och stadsutvecklingen skapar också förutsättningar för investeringar i en bredd av boendeformer och därför har nu ”Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra”arbetats fram. Inriktningen, som förväntas godkännas av kommunstyrelsen 10 februari, ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning till exempel vid kommande markanvisningar, samverkan med fastighetsägare och vid detaljplaneläggning.

– Vi måste bryta segregationen. När vi bygger nytt ska vi bygga blandat och komplettera med det som saknas idag. Man ska kunna välja olika sätt att bo i Gottsunda. Det kräver att det finns både bostadsrätter, hyresrätter och hus i olika storlekar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommuns ambition är att bygga inkluderande och hållbara miljöer ur ett socioekonomiskt perspektiv, för ökad trygghet och minskad segregation. Parallellt med byggande av fler bostäder eftersträvas god arkitektur och attraktion i form av väl utformade gaturum, torg och parker.

”Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra” utgår från och konkretiserar Uppsala kommuns handlingsplan ”Bostad för alla”, som innehåller kommunövergripande mål och åtgärder för bostadsförsörjningsarbetet. Genom att anpassa byggandet ska förutsättningar skapas för invånarna att kunna flytta inom sin stadsdel allt eftersom livssituationen ändras. Därigenom uppnås en bättre boendesituation och en ökad socioekonomisk blandning av hushåll, vilket gynnar hela Uppsala.

– Gottsunda ska bli hjärtat i södra Uppsala, en del av huvudstadsregionen, med fler arbetstillfällen, bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice. Det ska vara en plats man bor kvar på och flyttar till, säger Erik Pelling.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gottsunda och Valsätra förväntas växa kraftigt under kommande årtionden. Inriktningen ska fungera som vägledning för utvecklandet av en socialt hållbar stadsdel.
Gottsunda och Valsätra förväntas växa kraftigt under kommande årtionden. Inriktningen ska fungera som vägledning för utvecklandet av en socialt hållbar stadsdel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum