Uppsala kommun

Insatser för arbete och egen försörjning ger resultat

Dela

Uppsala kommun fortsätter arbetet med att lotsa personer som står långt från arbetsmarknaden till jobb eller studier. Under 2020 och 2021 har fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat.

Kommunens insatser för att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden ger resultat. Satsningarna har bland annat bestått i att fler försörjningsstödstagare erbjuds en arbetsmarknadsplanering. Planeringen innebär individuella samtal om personens väg till arbete och en bedömning om vilket behov av stöd som finns på vägen dit. Antalet personer som fått en arbetsmarknadsplanering har ökat från 2000 till 3000 personer på ett år, mellan juni 2020 och juni 2021.

Samtidigt nyttjas de möjligheter som finns med extratjänster, för att få en ingång på arbetsmarknaden och inte återgå i arbetslöshet efteråt. Kommunen har även upphandlat leverantörer av arbetsbefrämjande insatser, exempelvis jobbmatchning för personer i utsatta stadsdelar och grundläggande IT-kunskap för språksvaga.

- I Uppsala ska alla vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Fler behöver komma i arbete med den ökade ekonomiska frihet och självutveckling som det innebär. Målet är att alla Uppsalabor som kan ska arbeta och kunna leva på sin lön. Att ha ett jobb att gå till är särskilt viktigt i en tid med en allt svårare arbetsmarknad, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Förra året sjönk kostnaderna för kommunens försörjningsstöd för första gången sedan 2003.I år fortsätter kostnaderna att minska och fram till 31 juli hardet utbetalda försörjningsstödet varit knappt 13 miljoner kronor lägre än samma period ifjol. Orsaken är precis som under 2020 att antalet ärenden minskar och varje utbetalning blir lägre.

- Det är en glädjande utveckling! Med kompetenta, engagerade medarbetare i förvaltningens alla delar samt tillgång till effektiva insatser har vi, trots pandemin, kunnat visa att det finns vägar till arbete och bort från bidragsberoende! säger Henrik Jansson, arbetsmarknadschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum