Linköpings kommun – Politik

Insatser för att minska bidragsberoendet ger goda resultat

Dela

Allians för Linköping har genomfört flera insatser för att hjälpa människor att ta sig ut ur bidragsberoende, insatser som har gett goda resultat bland annat i form av att antalet hushåll med försörjningsstöd har nått rekordlåga nivåer.

Bidragsberoendet är skadligt på många sätt. Det innebär stor negativ påverkan på individens livskvalitet och leder till ett utanförskap, därtill innebär det stora kostnader för kommunen. Många människor vill ta sig ur bidragsberoendet men har en lång väg till egenförsörjning. Därför har Allians för Linköping fokuserat på att hitta vägar och möjligheter så att fler kan ta sig närmare anställningsbarhet för att möta de krav som arbetsmarknaden ställer. Bland annat har vuxenutbildningen kopplats närmare arbetet med att få personer självförsörjande, ledtiderna för att få en arbetsmarknadsinsats har kortats, riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har setts över och stramats upp, heltidsaktivering har införts som innebär att merparten av personer som ansöker om ekonomiskt bistånd har en aktiv arbetsmarknadsplanering och så har kommunkoncernen arbetat aktivt med att erbjuda utvecklingsplatser och arbetsmarknadsanställningar inom de egna verksamheterna.

-Att bryta utanförskap är arbetsmarknadsnämnden absolut viktigaste uppgift. Det har tagit tid att vända på utveckling men nu efter 3,5 år så går utvecklingen åt rätt håll och det med rekordfart. Idag är det nästan 300 färre hushåll som får försörjningsstöd jämfört med ett år sedan. Det innebär 2,5 mnkr i lägre kostnader per månad för kommunen, men framför allt är det en skillnad för individerna som nu är delaktiga i samhället på ett helt annat vis, säger Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Allians för Linköping har prioriterat att ekonomiskt bistånd ska vara en högst tillfällig ersättningsform där den absoluta merparten av de personer som erhåller ekonomiskt bistånd också ska följa en arbetsmarknadsplanering med målet “snabbaste vägen till självförsörjning”. En uppföljning av antalet hushåll i Linköping som lever på försörjningsstöd visar nu rekordlåga nivåer.

Politikens mål och ambition är väldigt tydlig. Allians för Linköping vill att fler ska komma ut i arbete, färre ska vara beroende av offentliga ersättningssystem och Linköpings näringsliv ska få den kompetensförsörjning de behöver. En av de stora utmaningarna i vårt samhälle är att barn och unga växer upp i familjer som är i behov av ekonomiskt stöd under en längre period. Genom att aktivt erbjuda arbetsmarknadsinsatser till föräldrar med ekonomiskt bistånd bidrar detta till att främja ett barnperspektiv där föräldrar erhåller lön istället för bidrag. Detsamma gäller arbetet med integration, det bästa sättet att förhindra segregation är att personer erhåller ett arbete.

Kontakter

Bilder

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 43
582 23 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum