Grums kommun

Integrationsprojekt med platsfokus

Dela

Nu är Grums kommuns nya integrationsprojekt Järpegatan tillsammans igång. Syftet är att öka trivseln, tryggheten, delaktigheten och integrationen på bostadsområdet Järpegatan.

På bilden från vänster: Helena Kallin, projektledare Grums kommun, Kajsa Sohlberg, Hyresgästföreningen Grums, Wainy Semmelmayer, vd för Grums Hyresbostäder, Fredrik Dahlberg, fastighetsförvaltare Grums hyresbostäder och Adnan Izat, integrationsstrateg Grums kommun.
På bilden från vänster: Helena Kallin, projektledare Grums kommun, Kajsa Sohlberg, Hyresgästföreningen Grums, Wainy Semmelmayer, vd för Grums Hyresbostäder, Fredrik Dahlberg, fastighetsförvaltare Grums hyresbostäder och Adnan Izat, integrationsstrateg Grums kommun.

–Genom projektet hoppas vi kunna hitta nya metoder som vi sedan kan implementera i integrationsarbetet i de kommunala verksamheterna, säger Helena Kallin, projektledare.

Det är projektmedel från Länsstyrelsen i Värmland som möjliggör integrationsprojektet Järpegatan tillsammans, som kommer att pågå till och med 31 december 2019. Projektet görs i samverkan med Grums hyresbostäder och Hyresgästföreningen Grums och vi arbetar tillsammans för att utveckla Järpegatan.

–Vi börjar på Järpegatan för att det är ett mångkulturellt område i Grums. Det är här det finns flest stora lägenheter och därför hamnar många av de nyanlända barnfamiljerna här, även om Grums hyresbostäder aktivt arbetar för att bosätta de nyanlända i hela kommunen. På Järpegatan bor även en stor del av kommunens asylsökande personer. En del av de nyanlända önskar själva att få bo på Järpegatan, framför allt när de precis har flyttat hit, säger Adnan Izat, integrationsstrateg.

Ökad delaktighet och integration

Att arbeta förebyggande och ge kunskap om kommunala verksamheter hör till grundsyftet med projektet. Likaså att arbeta för jämlikhet och jämställdhet, samtidigt som invånarna inkluderas och ges ökad delaktighet. Projektets övriga syften är även att öka trivseln, tryggheten, integrationen och gemenskapen på Järpegatan. – Nästan alla kommuner fokuserar på mycket information och många aktiviteter till de nyanlända men det är även väldigt viktigt att få umgås med de som har bott länge i samhället – att göra någonting trevligt tillsammans. Det är också viktigt att komma ihåg att integration handlar om ett tryggt vardagsliv. Trivs man inte i sin bostad blir vardagen jobbig och det är svårt att integreras, säger Adnan Izat.

Vardagsinformation

Grums kommun kommer att anordna trivselaktiviteter på området som de boende får vara med och ha önskemål kring.

–Inom projektet kommer vi även att samarbeta med ett annat av kommunens integrationsprojekt för asylsökande och anordna en bo-skola med information kring det vardagliga livet. Det kan handla om allt från sopsortering till vilka rättigheter och skyldigheter man har som invånare i det svenska samhället, säger Helena Kallin. Grums Hyresbostäder och Hyresgästföreningen ställer sig positiva till samverkan med Grums kommun i genomförandet av projektet Järpegatan tillsammans. – Vi tror att det kan leda till bättre förståelse mellan olika kulturer och ökad trygghet och trevnad i bostadsområdet. Projektet tydliggör också kommunens olika verksamheter och aktiviter som de boende kan delta i, säger Wainy Semmelmayer, vd för Grums hyresbostäder AB.

–Vi i Hyresgästföreningen Grums ser fram emot att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i boende- och utemiljön. Men också för att öka förståelsen och gemenskapen mellan olika kulturer, säger Kajsa Sohlberg, sekreterare Hyresgästföreningen Grums.

Nu är projektet inne i uppstartsfasen. Invånarna på Järpegatan har fått en enkät där de bland annat får tycka till om sin boende- och utemiljö, samt ha önskemål om aktiviteter på området.

–På torsdag genomför vi en trygghetsvandring med vår kommunpolis och tittar på platser på Järpegatan som känns trygga och otrygga. Anledningen till att trygghetsvandringen genomförs är att vi i vår enkät bland annat fått önskemål om bättre belysning, eftersom delar av området upplevdes otryggt när det är mörkt ute, säger Helena Kallin.

Projektets mest aktiva fas är mellan februari och oktober 2019. Då kommer det att arrangeras aktiviteter och trivselträffar på Järpegatan. Det ska ske i samverkan med bland annat föreningar, företag och kommunala verksamheter.

Kontaktpersoner:

Helena Kallin
helena.kallin@grums.se

Adnan Izat
adnan.izat@grums.se

Kontakter

Bilder

På bilden från vänster: Helena Kallin, projektledare Grums kommun, Kajsa Sohlberg, Hyresgästföreningen Grums, Wainy Semmelmayer, vd för Grums Hyresbostäder, Fredrik Dahlberg, fastighetsförvaltare Grums hyresbostäder och Adnan Izat, integrationsstrateg Grums kommun.
På bilden från vänster: Helena Kallin, projektledare Grums kommun, Kajsa Sohlberg, Hyresgästföreningen Grums, Wainy Semmelmayer, vd för Grums Hyresbostäder, Fredrik Dahlberg, fastighetsförvaltare Grums hyresbostäder och Adnan Izat, integrationsstrateg Grums kommun.
Ladda ned bild

Om

Grums kommun
Grums kommun
Sveagatan 77
664 80 Grums

0555-420 00http://www.grums.se/

En Vänerkommun i Karlstadregionen

Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron. Kommunen är den största arbetsgivaren och därefter BillerudKorsnäs AB. Vid det växande handels- och industriområdet Nyängen möts E18 och E 45.

Följ Grums kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Grums kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum