Umeå kommun

Internationella frivilligdagen 5 december firas med pris till Årets eldsjäl, mingel och föreläsningar

Dela

Vill du veta mer om vad som driver människor att hjälpa andra, hylla Årets eldsjäl eller bara mingla en stund – välkommen!

Det är några tusen umeåbor som med stort engagemang väljer att ge av sig själva och sin tid för att stötta andra i en svår situation, under en livskris eller med en livssituation som man inte kan klara själv. Deras insats vill vi uppmärksamma under frivilligdagen. Samtidigt är det många fler som behöver stöd. Att göra en social insats ger mycket tillbaka. Ibland kan det vara svårt, men det kan också vara utvecklande, stimulerande och roligt. I det sociala engagemanget finns också en stor gemenskap och en känsla av att vara behövd.

Under kvällen finns möjlighet att träffa engagerade volontärer från Svenska kyrkan och flera sociala föreningar. Du kan också träffa uppdragstagare och uppdragsgivare från frivilliga uppdrag som avlösare, familjehem, god man och förvaltare, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare, stödfamilj och stödperson.

Program

18.30-19.15 Kaffe, mingel och frågestund

19.15-20.00 Positiv psykologi: Psykologin bakom viljan att hjälpa andra
Vad driver människor att hjälpa andra? Vad gör att vissa individer fokuserar mer på sig själva? Det var när Evelina arbetade i ett av världens fattigaste länder, Kambodja, som hon började studera vad som driver människor till generösa handlingar. Hon har också genomfört en studie om de psykologiska aspekterna av tacksamhet och narcissism. Tacksamhet kan vara nyckeln till mer generösa beteenden och större engagemang i samhället. Kanske kan tacksamhet till och med leda till ett mer hållbart samhälle. Narcissism, det vill säga självupptagenhet och självförhärligande, kan däremot snabbt leda till en negativ kultur där människor inte bidrar till det gemensamma. I föreläsningen delar Evelina med sig av studiens resultat och berättar om sina erfarenheter från arbete i ideell sektor både i Sverige och globalt.

Positiv psykologi har kallats vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Det är också studien av hur samhällen, företag och individer kan nå sin fulla potential.

Föreläsare: Evelina Fredriksson, utbildad vid University of Pennsylvania ochgrundare av The Swedish Institute of Positive Psychology i Stockholm.

20.00-20.30 Engagemang och inkluderande ledarskap
Farahs passion är att människor ska få skapa sin egen röst och sin egen väg. Att bryta fördomar om funktionsvariationer, få folk att känna sig stolta över sin identitet och sin bakgrund, är något som genomsyrar hennes arbete. Farah pratar om vikten av civilsamhällets engagemang för samhällsfrågor, betydelsen av att finna positiva drivkrafter och hur människor kan arbeta med inkluderande ledarskap.

Föreläsare: Farah Roukachi, socionom och författare med bred erfarenhet av föreningsliv och kvinnoförbund.

20.30-20.45 Årets eldsjäl
Utdelare: Andreas Lundgren, ordförande Individ och familjenämnden.

20.45-21.00 Mingel och avslut.

Ett samarbete mellan Umeå kommun, Patientnämnden Region Västerbotten, Svenska kyrkan, Frivilligcentralen, BRIS, Sociokulturella föreningen Inalles, Rädda barnen, Vän i Umeå och Brottsofferjouren Umeåregionen. 

Tid: 5 december kl. 18.30-21.00
Plats: Fika, Väven plan 1

Kontakt

Åsa Marklund,
enhetschef
Familjehemscentrum och Resurs- och ledsagningsenheten
070-570 12 48
asa.marklund.soc@umea.se

Åsa Pålsson Stråe
chef
Överförmyndarenheten
090-16 36 11, 070-633 11 34
asa.palssonstrae@umea.se

Helena Blom
handläggare
Patientnämnden, Västerbottens läns landsting
090-785 72 49
helena.blom@vll.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum