DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Internationella funktionsrättsdagen 3 december: Människor med funktionsnedsättning upplever otrygghet

Dela
-Svaren stämmer rätt väl med den bild vi har. Människor med funktionsnedsättning upplever generellt ganska mycket känslor av otrygghet, säger DHR:s rättighetspolitiska samordnare Karolina Celinska.

DHR släpper idag, på internationella funktionsrättsdagen, en rapport som bygger på enkät om trygghet. ”Känner du dig trygg?” baseras på 50 svar från människor med funktionsnedsättning om trygghet i vardag och vid kris.

-Även om jag hade en föraning om att många personer i Sverige idag med nedsatt rörelseförmåga känner sig otrygga, så kändes det ändå tråkigt att det visade sig stämma med svaren vi fått in, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

-Det ska inte behöva se ut så här i Sverige 2022, säger Åsa Strahlemo. Det är dags för samhällsplanerare, politiker och andra makthavare på alla nivåer att börja gå från tanke till handling i arbetet med Agenda 2030 så att alla samhällsmedborgare kan känna sig mer trygga i vardagen och särskilt vid en katastrof.

-Samhället lever idag inte upp till de behov som finns, och det ökar känslan av utsatthet hos människor med funktionsnedsättning, säger rättighetspolitiska samordnaren Karolina Celinska. Det gäller såväl de mindre kriserna i vardagen, som att hissen slutar funka. Och givetvis de större kriser som kan komma, om det blir ett längre strömavbrott eller om det skulle gå ett larm.

Karolina Celinska menar att det finns en viktig åtgärd som redan efterfrågas i vardagen, och som skulle öka den allmänna känslan av trygghet.

-Kontinuitet och pålitlighet i de insatser som rör den enskilda individen. Det är det första och största. I såväl vardag som kris, säger Karolina Celinska. Det är orimligt att människor med funktionsnedsättning ska vara beroende av anhöriga eller grannar.

Vid frågor kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR

070 508 80 29

Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare DHR

08-6858034, 076-8378034

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum