Skogssällskapet

Internationella skogsdagen: Vad vet du om din skogspromenad?

Dela

Skogen – en av våra största basnäringar, och en självklar del i många svenskars söndagspromenad. Men vet du vad det är du ser på promenaden?

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

21 mars är Internationella skogsdagen, en dag instiftad av FN för att uppmärksamma skogens betydelse. I Sverige är 120 000 personer sysselsatta i skogsnäringen, som anställda eller som underleverantörer.

Samtidigt flyttar allt fler människor i Sverige till storstäderna.

– När människor förlorar kontakten med skogen i vardagen minskar kunskapen och förståelsen för hur viktig skogen är, säger Calle Nordqvist, vd för Skogssällskapet.

80 procent av skogsmarken i Sverige brukas för virkesproduktion. Så skogspromenaden sker ofta i en så kallad ”produktionsskog” som någon gång i framtiden kommer att avverkas.

– Vi ser ofta skogen i vår närhet som något statiskt, som alltid kommer att finnas där. Då kan det kännas som något negativt när skogen avverkas. Men i ett längre perspektiv bygger ett hållbart samhälle på att vi använder virke från skogen, samtidigt som den får vara en plats för rekreation och biologisk mångfald. Den skog som vi har i dag bygger på det som våra förfäder gjorde, det vi gör nu kommer våra barn och barnbarn att kunna njuta av på sin skogspromenad, säger Calle Nordqvist.

Testa dina kunskaper!

Det här är fyra saker du kan få se på din skogspromenad. Vet du vad orden betyder?

Låga

1. En stubbe som kapats längre ner än vad som är vanligt vid avverkning.

X. En död trädstam som legat på marken en längre tid.

2. En stående trädstam som elden härjat.

Högstubbe

1. Ett träd som kapats en bit upp längs stammen för att självdö för att skapa död ved för insekter och svampar.

X. En stubbe som efter avverkning slår upp rotskott så att nya träd kommer upp bredvid.

2. Högre stubbar som brutits upp efter avverkning och används för att tillverka material till rastplatser mm.

Varg

1. En gammal gran med mycket grå och lurvig bark.

X. En växt som växer i grenklykor eller uppe i kronan på ett annat träd.

2. Grovgreniga och snabbväxande träd.

Förband

1. Avståndet mellan träd eller plantor i ett bestånd i skogen.

X. Vax som man sätter på för att täcka en skada på en trädstam

2. Skyddande grus eller bark på ett ställe där en stig slitits hårt av vandrare.

Rätt svar ser du här

Visste du att...

  • 70 % av Sverige består av skogsmark
  • 80 % av skogsmarken brukas
  • 1 % av skogen avverkas årligen
  • På 90 år har skogsförrådet i Sverige fördubblats
  • 120 000 personer i Sverige är sysselsatta i skogsnäringen, dvs som anställda eller som underleverantörer

Källa: Skogsindustrierna

Om internationella skogsdagen

Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Läs mer på https://www.globalamalen.se/internationella-skogsdagen/

Kontakter

Bilder

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
Ladda ned bild
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Ladda ned bild

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet