Skogsstyrelsen

Intresseskillnader i en fjällkommun diskuteras i skogen

Dela

Onsdagen den 24:e augusti bjuder Skogsstyrelsen in representanter för regionens skogliga aktörer till sektorsrådsmöte i Jokkmokk. Syftet är att tillsammans diskutera hur avvägningar mellan skogsbruk, höga naturvärden och andra intressen som rennäring görs på bästa på sätt i nordvästra Sverige.

– I nordvästra Sverige finns stora arealer gammal skog med höga naturvärden som är viktiga att bevara. Att skydda skog med ekonomisk ersättning är en process som tar tid och som ibland kan vara svår att hantera för olika markägare. Genom att träffas i fält och lyssna på hur olika aktörer upplever hur det fungerar idag kan vi skapa större förståelse för varandras perspektiv och hitta bättre arbetssätt, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen.

Värd för dagen är Jokkmokks Allmänning som kommer att ta med deltagarna till ett område som ligger för reservatsbildning. En stor del av marken som allmänningen förvaltar har successivt övergått till någon form av områdesskydd, vilket har lett till olika konsekvenser.

– Jokkmokks Allmänning uppskattar verkligen att Skogsstyrelsens sektorsråd valt att lyfta frågan om skydd av skog och avvägningar mellan olika intressen. Vid reservatsbildning pratar man ofta mer om hotade arter och miljöer och mindre om konsekvenser av en utdragen reservatsbildningsprocess. Under dagen hoppas vi på bra och givande diskussioner gällande arter, behov och fördelning av skyddad skog i Sverige, samt behov av medel i statsbudgeten, säger Christian Rimpi, allmänningsförvaltare.

– Det är alltid väldigt bra att få prata om viktiga skogliga frågor i fält och nu kommer det att vara en mycket stor bredd med många olika intressen och kompetenser på plats samtidigt, säger Carina Olofsson Boström, distriktschef Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens regionala sektorsråd består av representanter från bland annat skogsbolagen i norra Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, Naturskyddsföreningen, Sametinget och Svenska jägareförbundet. Sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen. Rådet hanterar i huvudsak övergripande skogs- och miljöfrågor.

Medier intresserade av att delta under dagen kan kontakta Ragna Wennström, Skogsstyrelsen, 0920–23 82 07.

Mer information:
Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen region Nord, 090–15 83 36
Carina Olofsson Boström, distriktschef södra Norrbottens distrikt, 0920–23 82 12
Christian Rimpi, allmänningsförvaltare Jokkmokks allmänning, 0971–123 55
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum