Umeå kommun

Inventering av avlopp till skydd för dricksvatten

Dela

Miljö- och hälsoskydd kommer under 2019 att göra tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på Holmön. Ett 100-tal fastigheter berörs. Syftet med tillsynen är att kontrollera om de enskilda avloppen uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten för att skydda dricksvattnet.

— En stor del av vattenförsörjningen på Holmön kommer ifrån en vattentäkt på norra sidan av Holmön. Det finns även många enskilda och gemensamma dricksvattentäkter som är skyddsvärda på ön. De är alla känsliga för föroreningar. Det är en av orsakerna till att vi vill göra en tillsyn av avloppsanläggningarna på Holmön, säger Andreas Sjögren, (S) ordförande i Miljö-och skyddsnämnden.

Risk för dricksvattenförsörjningen

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus till dricksvattenbrunnar och vattentäkter. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Informationsmöten med fastighetsägare hålls:

  • Torsdag 11 april kl.19.00 på Restaurang Översten, Stadshuset, Umeå.
  • Torsdag 2 maj kl.19.00 på Prästgården, Holmön.

Så här går inventeringen till:

1. Fastighetsägare bjuds in till ett informationsmöte.

2. Fastighetsägare erbjuds att kontrollera sitt avlopp med hjälp av en checklista och om de bedömer att anläggningen inte uppfyller dagens krav kan de skicka in en avloppsansökan.

3.Tillsynsbesök görs på de fastigheter som inte har skickat in en ansökan.

4. Efter besöket görs en bedömning av avloppsanläggningen och en inspektionsrapport skickas ut. De får då veta om anläggningen uppfyller dagens krav eller om vi ställer krav på åtgärder.

Inventeringen ska påbörjas till sommaren 2019. Läs mer om enskilt avlopp på www.umea.se/enskiltavlopp

För information:

Andreas Sjögren
ordförande (S)
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Hans Sandberg
VA-rådgivare
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum