Skogsstyrelsen

Inventering: varannan ungtall skadad av viltbete - siffror län för län

Dela

Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen har gjort av årets älgbetesinventeringar. (Läns-siffror i kartan nedan.) Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen.

Färskt barkgnag av hjortdjur på tall. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen
Färskt barkgnag av hjortdjur på tall. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen

– Det är bekymmersamt att vi år efter år lyfter fram så här dåliga resultat utan att vi ser förbättringar. Det kommer krävas stora insatser framöver av alla aktörer för att få en bättre balans mellan hjortdjuren och tillgången till foder i skogen, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Varje år görs en nationell inventering (Äbin, älgbetesinventering) av hur omfattande betesskadorna är på skogen av hjortdjur, främst från älg. Tidigare i år presenterades resultaten från Götaland och Svealand och nu visar den nationella sammanställningen av inventeringen att mer än hälften av de tallar som växer i ungskogen, har skador av viltbete. Det är i princip samma dåliga resultat som tidigare år. Omfattningen av skador ligger därmed långt från det nationella målet att högst 15 procent får ha en skada.

Värst i Götaland

Omfattningen varierar över landet. I Götaland är skadorna som störst. Där har nästan 60 procent av ungtallarna skador. I Norrland och Svealand ligger nivån på 40 procent. Skadorna har minskat något i Svealand, ligger kvar på samma nivå i Götaland och ökar i Norrland, jämfört med förra året.

– Det är förstås bra att vi ser en svag förbättring i Svealand, men nationellt sett kan vi inte säga att problemet har minskat. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny förvaltningsplan för älg och kronhjort som vi hoppas kan bidra till att få ned skadorna, säger Christer Kalén.

I Äbin-inventeringen finns fler resultat, bland annat när det gäller skador på tall som uppstått under det senaste året. Inte heller där syns några tydliga förbättringar, tvärt om ökar årsskadorna i alla landsdelar och nationellt har 12 procent av de inventerade tallarna skadats av vilt bara under det senaste året.

Förluster på över 7 miljarder

Skadorna leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren. I värsta fall dör trädet helt. Enligt en rapport som Skogsstyrelsen skickade till regeringen tidigare i våras uppskattas betesskadorna orsaka skogsnäringen förluster motsvarande minst 7,2 miljarder varje år.

Inventeringen görs varje försommar i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden och cirka 8000 ungskogar av professionella inventerare. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.

Här finns alla resultat från inventeringarna: www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer information:

Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 24, 070-517 73 70, christer.kalen@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Färskt barkgnag av hjortdjur på tall. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen
Färskt barkgnag av hjortdjur på tall. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Nivån av skador från viltbete länsvis. Karta: Skogsstyrelsen
Nivån av skador från viltbete länsvis. Karta: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Årsmedeltal för skador på tall. Grafik: Skogsstyrelsen
Årsmedeltal för skador på tall. Grafik: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum