Energimyndigheten

Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten

Dela

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Foto: Perstorp AB
Foto: Perstorp AB

Ambitionen med projektet är att byta ut de 200 000 ton fossil metanol som Perstorp varje år köper in till produktionen, mot egenproducerad klimatneutral metanol som tas fram genom att utnyttja restströmmar och fånga in och använda koldioxid från produktionen. Tillsammans med en ny elektrolys-anläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton hållbar metanol.

– Det är direkt avgörande för samhällets klimatomställning och målet att nå ett cirkulärt fossilfritt välfärdssamhälle, att vi påskyndar användningen av ny innovativ grön teknik i industriell skala. Därför är denna satsning strategiskt viktig, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Investeringen i anläggningen hos Perstorp, som bland annat innefattar en elektrolysör i stor skala, är också ett viktigt steg i utvecklingen inom vätgasområdet i Sverige och kan bidra till kunskapsuppbyggnad- och spridning.

– Det är glädjande att Energimyndigheten ser att Project Air är ett viktigt projekt som har en stor positiv inverkan på industrins, och därmed Sveriges, klimatomställning. Genom detta stöd är vi ett steg närmare att kunna ställa om kemiindustrin från fossila råvaror till cirkulär produktion, säger Jan Secher, VD för Perstorp Group som är initiativtagare till projektet.

Om projektet

Project Air tar industrin ett steg närmare klimatneutralitet genom cirkulära produktionsmetoder. Projektet är ett samarbete mellan Perstorp, Fortum Sverige, och Uniper. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor motsvarar 14 procent av projektets kostnader. Bolagen söker därutöver stöd för projektet inom EUs innovationsfond. Besked från fonden väntas under sista kvartalet 2021. Anläggningen planeras att vara i drift 2025 och kommer då att minska koldioxidutsläppen med ungefär 500 000 ton per år, vilket motsvarar Sveriges inrikesflyg.

Nyckelord

Kontakter

Svante Söderholm, telefon 016-544 21 22
Lovisa Hermansson, Corporate Communications Manager, Perstorp Group, telefon 072-977 97 41
Håkan Kihlberg, projektledare Project Air, Perstorp AB, telefon 070-255 13 84

Bilder

Foto: Perstorp AB
Foto: Perstorp AB
Ladda ned bild

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Nulägesanalys: Utsläppsintensiv industri satsar på teknikskiftande lösningar1.11.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Industrin gör stora satsningar på nya tekniker kopplade till bland annat vätgas och elektrifiering för att nå klimatmålen. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys som presenteras inom regeringsuppdraget Industriklivet. En ny breddning av Industriklivet ger möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum