Umeå kommun

Investeringar gator och parker 2021

Dela

Årets investeringar handlar mycket om att förbättra förutsättningarna för hållbara färdsätt med fokus på cyklister. Det största projektet i centrala Umeå är ombyggnaden av Nygatan. Flera av projekten genomförs med statliga bidrag.

I år planerar Umeå kommun gatuarbeten för 362 miljoner kronor och parkarbeten för 23 miljoner kronor. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

I investeringsprogrammet finns flera projekt som följer av Trafikverkets genomförande av Västra länken. 250 miljoner kronor är avsedda för kommunens medfinansiering av ringleden och utöver det finns pengar för att planera för den kommande omvandlingen av gatorna innanför ringen, t ex Västra esplanaden och väg 503 på Teg.

Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

Det öst-västliga cykelstråket längs Nygatan förbättras ytterligare när delen mellan Vasagatan och Västra esplanaden får ny gång- och cykelbana. Ledningsnätet är gammalt och byts ut och samtidigt planteras nya björkar. Ombyggnaden påbörjas till våren. Planering pågår för att åtgärda cykelstråket även längs Dragongatan. Båda projekten har statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal.

Kommunen har också sökt och fått statligt bidrag till förbättringar av befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärderna sker bland annat mellan stadsdelarna Ålidhem och Carlshem, längs Sandbackavägen samt komplettering av belysning.

– Vår målsättning är ju att fler ska gå och åka cykel eller välja att åka med kollektivtrafiken. Vi är därför mycket glada för det här stödet som ger oss möjlighet att förbättra fler befintliga cykelvägar, säger Lena Karlsson Engman, tekniska nämndens ordförande.

Nya byggnationer

På södra Ön byggs en ny trafikplats och i Bergsboda en ny snödeponi. Planering pågår för Fläktvägen på Västerslätt och på Böleäng utreds Krusbärsvägen/Vinbärsvägen samt Bölevägen.

Fortsatt satsning i kommundelarna

I Holmsund byggs Anders Ersvägen, Eriksdalgsränd och Berggatan om. I Obbola görs en satsning på trafiksäkerhetsåtgärder och Ängsparken rustas upp. Sportlovsparken i Sävar byggs om och bygget av den nya Maskinåbron startar upp.

– Vi lägger mycket kraft på att renovera och ta hand om de slitna gator och parker vi har i hela kommunen. Samtidigt jobbar vi med nya stadsdelar som Tomtebogård där nya gator, torg och parker nu växer fram, säger projektchef Anna Flatholm.

Trygga parker

Rosendalsparken ska omvandlas till en grön oas med lek och sittplatser. Ombyggnaden är klar till hösten. Under året byggs några lekplatser om och det görs förbättringar vid Nydalasjön. Kommunens utvecklingsanslag för social hållbarhet bidrar med knappt en miljon kronor för att genomföra trygghetsåtgärder bl a på Ålidhem och Ersboda.

Dagvatten nytt fokusområde

Stora regnmängder kan ställa till rejäla problem i vissa områden. Nu kommer Tvärån och Djupbäcken att utredas för att hitta åtgärder som kan minska risken för skador till följd av översvämningar. Dagvattenhantering är en central fråga i flera av årets projekt t ex gatuombyggnader på Haga och i Sävar.


Mer information

I projektkartan visas större delen av alla de projekt som är på gång inom Umeå kommun. www.umea.se/projekkarta

Investeringar lista skickas som bifogad fil. (pdf)

Anna Flatholm
projektchef
Umeå kommun
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Karin Isaksson
Teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se 

Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämndens vice ordförande
070-214 10 20
annakarin.sjolander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum