E.ON Sverige AB

Investeringarna i elnätet har gett effekt

Dela

Trots vindbyar upp mot gränsen för orkan på 32 m/sek längs Hallandskusten och generellt väldigt hårda vindar över hela södra Sverige blev det begränsade skador i E.ONs eldistribution efter stormen Frejas framfart. På söndagsmorgonen var cirka 4 000 av E.ONs kunder strömlösa.

- För bara fem år sedan hade den siffran utan problem varit upp emot 50 000. Vad vi ser är effekterna av att vi har ersatt luftburen ledning med kabel i mark, säger Peter Hjalmar, driftchef E.ON Elnät Sverige.

Prognosen för de strömlösa kunderna är att samtliga kommer att få strömmen tillbaka under dagen. Det handlar nästan uteslutande om att träd har fallit ner över de delar av våra ledningar som ännu inte grävts ner.

Sedan 2006 har E.ON investerat närmare 20 miljarder kr på att förstärka elnäten i Sverige. En sträcka motsvarande Stockholm-Sydney t/r har hittills vädersäkrats. Under denna period har avbrottstiden i genomsnitt halverats.

- Vi slår oss inte till ro med det. Satsningen på ökad leveranssäkerhet fortsätter i hela landet, och någon gång 2022-2023 räknar vi med att kunna gå i mål med vädersäkringen i de delar av vårt nät som är hårdast drabbat av återkommande stormar, berättar Peter Hjalmar.

I våras presenterade E.ON ett nytt investeringspaket kopplat till vädersäkrad eldistribution, som innebär att E.ON fram till år 2020 kommer att investera 12,5 miljarder kronor på att ytterligare öka leveranssäkerheten i elnäten runt om i Sverige. Det innebär investeringar motsvarande elva miljoner kronor varje arbetsdag – bara i E.ONs svenska elnät.

För mer information, kontakta

Jakob Holmström, 
presschef E.ON Sverige
0703-251415
jakob.holmstrom@eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Vi, som energibolag, vill bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum