Navet AB

Investeringarna i industrilokaler och i småhus ökade kraftigt under 2021

Dela

Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar.

Industrilokaler och småhus
Industrilokaler och småhus

Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar.

Utvecklingen drevs främst av en kraftig ökning av nybyggda industrilokaler, som ökade med 60 procent jämfört med 2020. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics, beror den kraftiga ökningen av investeringar bland annat på en stark konjunkturåterhämtning under förra året, som gjorde att företagen hade möjlighet att investera. Även den ökade internethandeln och behovet av större lagerlokaler driver på utvecklingen.

Samtidigt steg också nybyggnadsinvesteringarna i småhus under 2021 med 10 procent. En stor del av byggandet sker i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Trots att restriktionerna i samband med pandemin nu slopats fortsätter många att arbeta en del av sin arbetstid hemifrån. Förändringen förväntas bli permanent och leder till att fler söker sig till större bostäder, vilket ökat efterfrågan på småhus.

Källa: Navet Analytics

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Industrilokaler och småhus
Industrilokaler och småhus
Ladda ned bild

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.