Svenska Teknik&Designföretagen

Investeringssignalen november 2018 – Större optimism trots svagare orderläge

Dela

Enligt Svenska Teknik&Designföretagens senaste Investeringssignal har konfidensindikatorn, som visar företagens åsikter om orderutvecklingen framöver, ökat. Företagen ser optimistiskt på framtiden. Trots att orderläget försvagats överlag sedan i maj.

Branschens sammantagna orderläge är fortsatt starkt även om en avmattning skett på bostadssektorn. Det är enda delsektorn där uppdragen minskat märkbart. Samtidigt som bostadsinvesteringarna minskar så fortsätter uppdragen att öka för övriga lokaler och infrastruktur. Så det sammantagna orderläget för hela den byggrelaterade branschen har inte påverkats så mycket av detta. Industrikonsulternas orderläge fortsätter att stärkas av stark efterfrågan i omvärlden. Men det är sannolikt att den internationella ekonomin avtar nästa år vilket i så fall påverkar svensk tillverkningsindustri och, i förlängningen, även industrikonsulterna.

– Arkitektföretagen går rätt bra fortfarande, trots tappet i bostadssektorn. Ökande offentliga investeringar i lokaler bidrar till detta, tillsammans med fortsatta kontorsinvesteringar, säger David Cramér, branschanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Konfidensindikatorn, som visar företagens förväntningar på orderingången, har ökat sedan i maj. 43 % av de medverkande företagen tror på en tilltagande orderingång fram till mars 2019 och endast 7 % tror på en minskning. Det ger nettotalet +36 (43-7). Motsvarande siffror i maj var +18 (31-13). Arkitekternas konfidensindikator har gått från negativ i maj, -15 (14-29), till positiv i september, +11 (31-20).

– Signalerna i denna undersökning pekar åt olika håll. Det faktiska orderläget har försämrats men förväntningarna kring framtiden förstärkts. Sanningen kommer nog hamna någonstans däremellan. Helåret 2018 blir bättre än 2017, för teknikkonsulterna och industrikonsulterna. En viss avmattning kommer sannolikt att märkas av under 2019, säger David Cramér.

Kompetensbristen i branschen består och rekryteringsbehoven verkar inte minska. Störst behov har teknik- och industrikonsulterna, men arkitekterna uttrycker även de ökande rekryteringsbehov.

– Rekryteringsbehoven är fortsatt stora i branschen. Det tyder både på fortsatt optimism och på en strukturell brist, som inte påverkas nämnvärt av konjunkturläget säger David Cramér.

I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 102 företag som tillsammans har cirka 24 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under september 2018. Investeringssignalen publiceras tre gånger per år.

Läs Investeringssignalen i sin helhet här.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svenska Teknik&Designföretagen
Svenska Teknik&Designföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00https://www.std.se/

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.std.se

Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Teknik&Designföretagen

Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa4.6.2018 07:52Pressmeddelande

Den europeiska organisationen för teknikkonsulter (EFCA, European Federation of Consulting Engineering Associations) presenterar sin konjunkturbarometer för våren 2018; EFCA Barometern. Den visar att utvecklingen i Europa varit fortsatt god och att de flesta marknader nu är stabila eller starka. Endast tre länder rapporterar om svag eller mycket svag marknad; Spanien, Rumänien och Grekland. Sverige fortsätter att vara en av de ledande marknaderna i Europa.

Ny rapport från Svenska Teknik&Designföretagen - Samhällsbyggnad och klimatet12.3.2018 15:36Pressmeddelande

Rapporten belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett klimatsmart Sverige. En av utmaningarna för ett klimatsmart Sverige är kunskapen kring upphandling kopplat till långsiktighet, kvalitet och förmågan att se behov utifrån en övergripande synvinkel. Alltför ofta står denna långsiktighet i konflikt med traditionella arbetsmetoder, stuprörstänkande, kortsiktiga ekonomiska kalkyler och bristande förändringsvilja. Världen står inför enorma utmaningar när det gäller att skapa ett framtida hållbart samhälle. Om vi inte snarast bryter den pågående snabba, negativa klimatutvecklingen riskerar vi helt förändrade förutsättningar för att leva och bo. - Klimathotet – storleken och omfattningen – är mycket allvarligare och mer omfattande än vad nuvarande politik och föreslagna lösningar klarar att hantera, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Med denna rapport vill vi som bra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum