C.F. Møller Architects

Invigning av sjukhusprojekt i Bergen

Dela

Den 23 oktober invigs en ny tillbyggnad till Haraldplass Sygehus i Bergen. Projektet har ritats av C.F. Møller Architects och kännetecknas av två atrier som ger massor av naturligt ljus och eliminerar traditionella korridorer.

Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True

Den 23 oktober är en högtidsdag i Bergen. Då invigs en ny sjukhusbyggnad på Haraldsplass Diakonale Sygehus av statsminister Erna Solberg, sjukvårdsminister Bent Høie och representanter från Haraldsplass Diakonale Sygehus.


– Byggmästaren, stiftelsen och den gamla byggnaden vid Haraldsplass är helt unika, och det har varit en ära att få bidra till den stolta och vackra byggnadstraditionen på Haraldsplass. Som arkitekter lägger vi mycket vikt vid vår omgivning och forskning och erfarenheter har visat att vi påverkas av omgivningarna. Därför var det extra inspirerande att arbeta med Haraldsplass, som har särprägel och kvaliteter från olika tidsepoker. Ändå är det arkitekten Per Griegs konstruktion från 1940 som är själva ryggraden på platsen som den ser ut i dag, berättar Christian Dahle, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.


Bryter med traditionen
Till skillnad från traditionella sjukhusbyggnader finns inga långa korridorer. Sängavdelningarna är placerade längs två överbyggda atrier som bildar ramen runt två olika gemenskapsytor: Ett offentligt ankomstrum med reception, café, butik och uppehållsområde och ett mer privat rum som bara är till för patienter och deras besökare. Atrierna gör att dagsljuset kommer in i byggnaden vilket ger enklare orientering och översikt.


Alla patienter får tillgång till utsikten över dalen och staden eftersom den nya byggnaden följer Möllendalsälvens sträckning och gör en liten böj i fasaden.

– Vi har i arbetet på Haraldsplass bland annat använt våra erfarenheter från Akershus Universitetshospital i Oslo samt två uppdrag i Bergen för Haukeland Unversitetssygehus, en precis färdigbyggd akutmottagning och en laboratoriebyggnad som sammanför forskningslaboratorier och laboratorier för patientdiagnostik, berättar Christian Dahle.

Den nya byggnaden tillför 170 extra sängplatser till akutmottagningen.


Den officiella invigningen sker i för särskilt inbjudna gäster den 23 oktober.

Respekt för historien
Det ursprungliga sjukhuset invigdes 1940. Det fanns plats för 100 patienter, systrar från diakonernas stiftelse och studenter på sjuksköterskeskolan. En särskild karakteristik var att patienterna hade utsikt över staden och fjorden.


– Vi brukar kalla Haraldsplass den vackra svanen vid Ulrikkens fot. Många sjukhus har byggnader och miljöer som är alienerande för människor. Per Griegs arkitektur är exakt och stram i sin struktur men är samtidigt också vacker och inbjudande. Per Grieg var också en av de stora och viktiga Bergen-arkitekterna som har gjort avtryck och inspirerat hela den arkitektoniska miljön. Han fick sin inspiration från utlandet, men glömde aldrig sina rötter och sin historia. På samma vis kom diakonernas stiftelse från utlandet och är nu rotade i Bergen, säger Christian Dahle, och poängterar vilken betydelse det har haft för arbetet med Haraldsplass,
 
– Per Griegs Haraldsplass är ett av de viktigaste verken i hans långa karriär. Vi anser att det är viktigt att ha respekt och förståelse för de kvaliteter platsen redan har och vi ville föra dessa kvaliteter vidare med den nya sjukhusbyggnaden. Haraldsplass är en institution med lång historia av omsorg och denna plats utstrålar verkligen omsorg, från de människor som arbetar här till byggnaderna som inhyser Haraldsplass patienter, studenter och personal.

Erkännande inom sjukvård
C.F. Møller Architects är erkänt över hela världen för sin expertis inom sjukvård. C.F. Møller ligger bland annat bakom Akershus Universitetssygehus i Oslo, Akut- och infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Aarhus Universitetshospital som hör till de mest nyligen genomförda projekten. För närvarande arbetar C.F. Møller Architects med sjukvårdsprojekt i Tyskland, England och Danmark. Det som kännetecknar alla projekt är en evidensbaserad strategi som också kallas helande arkitektur.

Pågående projekt i Norge
I Norge är C.F. Møller Architects för närvarande igång med två stora projekt, båda i Oslo. Det ena projektet är Fjordporten – På Oslo centralstation flätar Fjordporten samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt genom att förena tradition och förnyelse. Projektet genomförs tillsammans med Reiulf Ramstad Arkitekter.

Mittemot detta projekt, på Biskop Gunnerups Gate 14 B, är C.F. Møller Architects igång med ett annat projekt som också är ett höghus som utvecklats i samarbete med Kristin Jarmund Arkitekter och Urban Planners Rodeo Arkitekter. Här skapas en ny stadsmiljö med torg, hotell och höghus som formar attraktiva umgängesytor och effektiva urbana förbindelser.
Biskop Gunners gate 14B ska vara ett internationellt föregångsprojekt inom miljö och hållbarhet. Projektet ska stärka områdets utveckling och tydliggöra Oslos ambition att göra denna del av staden bättre på att hantera stora mängder trafikanter, samtidigt som den ska vara en attraktiv plats att vistas på.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True
Ladda ned bild
Christian Dahle. Foto: Mew
Christian Dahle. Foto: Mew
Ladda ned bild

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum