Svenska institutet för standarder, SIS

IT-standard ska bidra till effektivare och säkrare dataflöde i skolan

Dela

Olika former av IT-stöd används alltmer inom utbildningsverksamhet och har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Med ökat IT-stöd krävs även ökad informationssamverkan. Nu har standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, reviderats. Standarden erbjuds kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder, SIS, genom ett avtal med Skolverket.

Det är SIS, som tillsammans med nationella intressenter, anpassat och utvecklat standarden efter att en första utgåva publicerades 2018. Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan olika it-system som används inom skolan och därmed underlätta administrationen. 

Den nya utgåvan har utökats för att stödja fler processer inom skolans verksamhet. Utöver schemaläggning innehåller standarden nu även stöd för processer som skoladministration, närvarohantering, betygshantering och tjänstefördelning. 

– Både kunder och leverantörer önskar lösningar som är standardiserade och leverantörsoberoende för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system, säger Petra Fogelberg som är projektledare på SIS. När aktörer som upphandlar IT-system ställer krav på att systemen uppfyller SS 12000 kommer informationsflödet inom skolan förbättras och förenklas avsevärt. I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet lyfts också vikten av samordning och samarbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar. Här måste vi arbeta tillsammans för att nå målen.

– Det är en efterlängtad och viktig standard som kommer leda till ett effektivare och säkrare dataflöde i det digitala ekosystemet av tjänster. Ett första steg i det tekniksprång vi behöver göra för att öppna upp informationsflödet i skolans digitala ekosystem, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och deltagare i standardiseringsarbetet, som även tagit fram ett stödmaterial kring standarden.

Standarden riktar sig till upphandlare, användare och producenter av IT-system från förskola till högskola. Genom ett avtal med Skolverket finns utgåva 2 av standarden att tillgå kostnadsfritt efter registrering hos SIS.

Mer information
SS 12000:2020 Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

SIS tekniska kommitté Informationshantering inom utbildningssektorn

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor18.1.2021 08:15:14 CETPressmeddelande

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande.

Internationell överenskommelse om definitioner gällande kvinnors entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt17.12.2020 18:50:16 CETPressmeddelande

The International Trade Centre, ITC, och Svenska institutet för standarder, SIS, har avslutat en International Workshop Agreement, IWA, inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO om globala definitioner gällande kvinnors entreprenörskap. Syftet är att underlätta beslutsfattande, datainsamling och åtkomst till kapacitetsuppbyggnad, finanser och marknader – för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

”Dra nytta av vägledning som redan finns för säkra arbetsplatser under covid-19”10.12.2020 08:38:39 CETPressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser. – Internationella standardiseringsorganisationen ISO har tagit fram en vägledning för att hantera risker i arbetsmiljön på grund av covid-19. Vi ser fram emot att dela detta med berörda myndigheter, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS som är Sveriges representant i ISO.

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård12.10.2020 07:46:29 CESTPressmeddelande

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum