If Skadeförsäkring

IVL-studie: Ifs fastighetsundersökning minskar klimatpåverkan

Dela

Att undersöka och underhålla sin fastighet minskar risken att drabbas av vattenskador, brand och andra skador som kräver reparation eller nybyggnation. Färre och mindre omfattande skador är inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv utan betyder även minskad klimatpåverkan. Försäkringsbolaget Ifs arbete med ”Huskollen” har genom att förhindra byggnadsskador minskat klimatpåverkan motsvarande cirka 1 400 000 mils bilkörning med bensinbil. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av If.

Foto: Killian Munch/If
Foto: Killian Munch/If

Alla som har hus vet att det behöver skötas och underhållas, men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra, när och hur ofta. Försäkringsbolaget If erbjuder därför en hälsocheck av fastigheten och konkreta skötselråd och förslag för att minska riskerna att drabbas av olika skador. Fastighetsgranskningen kallas ”Huskollen” och erbjuds kostnadsfritt vart fjärde år för kunder med Stor Villaförsäkring. Tjänsten är tillgänglig i samtliga nordiska länder.

– Vi vill i första hand förebygga att skador inträffar, eftersom det är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Skadeförebyggande arbete minskar miljöpåverkan, ökar trygghetskänslan och minskar de ekonomiska kostnaderna, säger Ifs hållbarhetschef Philip Thörn.

Huskollens klimatnytta

– Det primära syftet med Huskollen är att minska risken för att drabbas av skador. Men tjänsten har också en positiv miljöpåverkan, genom att minskade skador också minskar behovet av att reparera, ersätta eller bygga nytt. If har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att undersöka hur stor klimatnytta Huskollen har i Sverige och Norge, säger Philip Thörn.

If genomför med hjälp av Anticimex årligen 15 000 huskollar i Sverige och 14 000 i Norge. Ackumulerat har det genomförts 90 000 huskollar i Norge och 42 000 i Sverige. Det motsvarar en beräknad klimatbesparing på 2 630 ton koldioxid sammanlagt i Sverige och Norge genom undvikna skadeåtgärder, enligt IVL:s studie. Det motsvarar klimatutsläpp som orsakas av cirka 1,4 miljoner mils bilkörning med bensinbil. Klimatbesparingen per år motsvarar i Sveriges fall utsläppen från cirka 295 000 mils bilkörning med bensinbil.

– Vår studie visar att Huskollens undersökningar har en väsentlig klimatnytta genom att förhindra att byggnadsskador uppstår. För en enskild huskoll som görs i Sverige blir den genomsnittliga klimatbesparingen samma som 40 undvikna femkilometers-körningar med bensinbil, så sammantaget blir det en hel del, säger Rasmus Andersson, projektledare för studien och miljöingenjör vid IVL. 

Om IVL:s studie

I studien har IVL beräknat klimatpåverkan för 50 skadeåtgärder i Sverige och 50 i Norge som genomfördes under 2019. Klimatpåverkan för de material som använts i skadeåtgärderna har beräknats genom livscykelanalys, från råvaruframställning till färdigställande i byggnaderna.

Till arbetet har If bland annat bidragit med det statistiska underlaget över vilka riskminskningar för skador som Huskollen ger. Den beräknade klimatpåverkan för de 50 skadeåtgärderna har genom detta kunnat översättas till en genomsnittlig minskning av klimatpåverkan per genomförd huskoll. Via Ifs uppgifter om antalet genomförda huskollar årligen och sedan starten har resultaten därefter kunnat översättas från per huskoll till per år och ackumulerat.

Mer information

För tillgång till IVL:s rapport, kontakta Philip Thörn, hållbarhetschef If Skadeförsäkring (0709-85 38 11, philip.thorn@if.se). För andra frågor eller information, kontakta Philip Thörn eller Rasmus Andersson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet (010-788 67 43, rasmus.andersson@ivl.se).

Nyckelord

Bilder

Foto: Killian Munch/If
Foto: Killian Munch/If
Ladda ned bild
Foto: Killian Munch/If
Foto: Killian Munch/If
Ladda ned bild
Foto: Killian Munch/If
Foto: Killian Munch/If
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum