Jämställdhetsmyndigheten och MUCF: Livsvillkoren för unga kvinnor måste förbättras

Dela
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).

Ökad risk för våld och sexuella trakasserier, minskade möjligheter att påverka samhället och ökad risk för psykisk ohälsa. Utvecklingen för unga svenska kvinnor är oroande och måste tas på allvar.

Det skriver generaldirektörerna Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, och Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i en gemensam uppmaning på internationella kvinnodagen.

De senaste åren har flera studier visat att livsvillkoren för unga kvinnor i Sverige försämrats. Som förvaltningsmyndigheter för ungdomspolitiken respektive jämställdhetspolitiken är situationen för unga kvinnor ett viktigt gemensamt område för MUCF och Jämställdhetsmyndigheten .

”När vi ser på kvinnors totala livssituation är det påtagliga mönstret att flickor och unga kvinnor missgynnas av bristande jämställdhet. I samband med firandet av Internationella kvinnodagen vill vi särskilt lyfta tre viktiga områden”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Otrygghet och utsatthet

Otrygghet och utsatthet för sexuella trakasserier är områden som oroar. Nästan hälften av alla unga kvinnor känner sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen i sitt eget bostadsområde. Yngre kvinnor är som grupp överrepresenterad när det gäller att utsättas för sexualbrott och sexuella trakasserier. Unga kvinnor är också den grupp som är allra mest utsatt för brott i nära relationer. Över hälften av alla flickor och unga kvinnor upp till 29 år har någon gång i livet utsatts för sexuella trakasserier.

Inflytande i politiken är ett annat område. Unga kvinnor är både intresserade av samhällsfrågor och röstar i val, men de är som grupp underrepresenterade i politiken. De lämnar dessutom oftare sina uppdrag i förtid.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga för unga kvinnor. Men om de engagerar sig politiskt för den eller andra samhällsfrågor ökar också risken att de utsätts för psykologiska och sexuella trakasserier.

Ängslan och oro ökar

Det tredje området som oroar är psykisk ohälsa. Andelen unga som besväras av ängslan, oro eller ångest har ökat under längre tid. De senaste åren har det skett en dramatisk ökning för flickor och unga kvinnor. Fler än varannan tonårstjej uppger att de har symptom på psykisk ohälsa som huvudvärk, ont i magen eller svårt att somna minst en gång i veckan. Unga kvinnor i gymnasiet är mest stressade av skolarbetet.

”För oss är det tydligt att livsvillkoren för unga kvinnor behöver förbättras om Sverige ska lyckas nå de politiskt beslutade målen. Vi har som myndigheter ett tydligt ansvar att förbättra situationen, men frågorna är angelägna för hela samhället. På grund av pandemin riskerar dessutom de brister som redan finns att förstärkas ”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg och fortsätter:

”Varje generation av barn och unga måste få kunskapen om människors lika värde. Därför behöver jämställdhetsarbetet genomsyra allt arbete lokalt, regionalt och nationellt.”

Debattartikel i Göteborgs-Posten: "Unga kvinnors situation oroande"

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).
Ladda ned bild
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri)
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri)
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim)
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim)
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

Ny rapport: Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden14.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år, för jämnåriga utrikes födda män gäller 67 procent. Motsvarande siffor för inrikes födda kvinnor är 73 procent och 79 procent för män. Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor (175 000 i åldern 16 ̶ 29) möter en rad olika hinder och svårigheter i arbetslivet. De har svårt att matcha krav på goda språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, referenser och utbildning. - Coronapandemin har inneburit svårigheter för alla unga att få ett första jobb eller praktikplats. Nuvarande arbetsmarknadsläge riskerar att särskilt drabba unga utrikes födda kvinnor, säger MUCF:s generaldirek

Ny rapport visar: Goda levnadsvillkor för många unga – men inte för alla10.3.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Många unga har goda levnadsvillkor. Men det finns skillnader mellan olika grupper av unga, och det finns områden av ungas liv där levnadsvillkoren behöver förbättras. • Arbetslösheten bland unga ökar som en konsekvens av pandemin. • En stor andel unga, framförallt tjejer, upplever symptom på psykisk ohälsa. • Unga upplever en ökad otrygghet i skolan. • Unga är underrepresenterade bland förtroendevalda på alla nivåer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pandemin och dess restriktioner har påverkat ungas liv i stor utsträckning, till exempel genom en ökad arbetslöshet, förändrade förutsättningar för studier och svårigheter att utöva fritidsaktiviteter. Flera undersökningar visar också att vissa grupper haft svårare att ta till sig undervisningen på distans. Det gäller exempelvis nyanlända unga, unga som studerar på gymnasiesärskola, unga med funktionsvariationer och de som tillhör socioekonomiskt svaga grupper. MUCF har i uppdrag av reger

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum